Newyddion 

Porc lleol yn darparu'r diolch perffaith

Aug 14 2017

Mae elusen Gymreig a chlwstwr o ysgolion lleol, o ganlyniad i’w hymdrechion codi arian, wedi ennill gwobr o rost mochyn ar gyfer dathliad cymunedol mewn cystadleuaeth gan Porc.Wales.

Nod cystadleuaeth ‘Canfod Porc Lleol’ Hybu Cig Cymru (HCC) oedd herio defnyddwyr i weld pa mor bell oedd eu fforc o borc lleol drwy chwilio ar wefan Porc.Wales a rhannu eu canlyniadau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyflwynodd Ceri Phillips, Ysgrifenyddes yr elusen Ffrindiau Cymru Nepal, ycais buddugol i’r gystadleuaeth ar-lein a gynhaliwyd gan Porc.Wales y llynedd. Fe hawliodd y wobr o rost mochyn yn ddiweddar i gynnal digwyddiad cymunedol i ddathlu llwyddiant ysgolion clwstwr y Rhyl wrth godi arian, ac i ddiolch iddynt am eu hymdrechion. 

Casglodd yr ysgolion arian i helpu i wella addysg yn Nepal trwy drefnu cyfres o driathlonau. Mae'r elusen bellach yng nghanol sefydlu mynediad at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd i'r ysgolion, gyda chynlluniau i gysylltu myfyrwyr yn Y Rhyl â myfyrwyr yn Nepal yn y pen draw.

Darparwyd y rhost mochyn gan Rhys Griffiths o Foch Cymreig Fedwen yn Llanrwst sy'n cynhyrchu porc o foch pedigri Cymreig. Roedd Glyn Davies a Dylan Price, cigyddion lleol, hefyd wrth law yn ystod y dydd.

Dywedodd ysgrifenyddes Ffrindiau Cymru Nepal ac enillydd cystadleuaeth Porc.Wales, Ceri Phillips:

"Roedd hi'n wych defnyddio’r wobr gan Porc.Wales i ddangos ein gwerthfawrogiad am yr ymdrechion ardderchog o godi arian ar gyfer Ysgolion Clwstwr Y Rhyl. Roedd hi'n ddiwrnod bendigedig ac roedd y porc yn andros o flasus, felly roedd hi'n ffordd addas i ddweud diolch am holl waith caled yr ysgolion.”

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ‘Canfod Porc Lleol’ gan Porc.Wales y llynedd i dynnu sylw at y nifer gynyddol o gynhyrchwyr porc o ansawdd uchel yng Nghymru.

Meddai Kirstie Jones, Swyddog Datblygu’r Farchnad HCC:

“Cawsom ymateb gwych i’r ymgyrch ‘Canfod Porc Lleol’ y llynedd ac roedd elusen Ffrindiau Cymru Nepal yn enillwyr teilwng. Edrychwn ymlaen at gynnal ymgyrch debyg eleni a byddwn yn cyhoeddi cystadleuaeth newydd yn fuan - felly cadw golwg ar wefan Porc.Wales a’r tudalennau Twitter a Facebook am fwy o fanylion.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC