Newyddion 

Diwrnod agored ar Sganio CT i roi hwb i broffidioldeb diadelloedd

Aug 18 2017

Gwahoddir bridwyr defaid i Aberystwyth ddydd Iau 31 Awst i wylio arddangosfa sganio CT (“Computed Tomography”) i weld sut gallai’r dechnoleg gynyddu cynhyrchiant a phroffidioldeb eu diadelloedd.

Cynhelir y digwyddiad, a drefnir gan Hybu Cig Cymru (HCC) ar y cyd â Chyswllt Ffermio a Choleg Gwledig yr Alban (SRUC), sef perchnogion y sganiwr, ar fferm IBERS yng Ngogerddan, Aberystwyth.

Pwrpas sganio CT yw cynnal prawf pelydr-x ar ddefaid i gael syniad o ran faint o gig y bydd yr anifail yn ei gynhyrchu yn ogystal â pha mor gyflym y gall dyfu mewn perthynas â’i faint a’i bwysau. Bydd tri llun gwahanol yn cael eu tynnu sy’n canolbwyntio ar y frest, y lwyn a’r goes. Mae hyn yn rhoi mesuriad posibl cyffredinol y cynhyrchiant cig a bydd yn help o ran adnabod anifeiliaid â geneteg da o fewn y ddiadell.

Mae’r ffermwr defaid, Cefin Pryce o Lanfair Caereinion wedi bod yn defnyddio’r dechnoleg ers 2014 ac mae ei ddiadell wedi elwa’n fawr o ganlyniad i hynny.

Meddai Mr Pryce: “Credaf fod cofnodi perfformiad wedi rhoi cyfle i ni wella geneteg ein diadell tra’n cynnal y ‘teip’ i gynhyrchu’r anifail gorau posibl. Gan ddefnyddio canlyniadau Sganio CT mae cywirdeb ein EBVau wedi cynyddu ac mae hynny wedi golygu bod gan brynwyr fwy o hyder wrth brynu’r anifeiliaid hyn.”

Meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Farchnad yn HCC: “Dyma gyfle gwych i fridwyr defaid yng Nghymru weld y dechnoleg arloesol yma a fedrai eu helpu i ddatblygu eu diadell yn y dyfodol.

“Bydd defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf yn bwysig iawn i’r diwydiant yn y dyfodol felly mae HCC yn cynnig cyfraniad ariannol tuag at Sganio CT o 50% ar gyfer hyd at 10 anifail mewn daliad. Rydym yn annog ffermwyr i fachu ar y cyfle i fynychu a derbyn mwy o wybodaeth ar sut y gallai fod o fudd i’w busnesau.”

Dylai bridwyr defaid sydd â diddordeb yn yr arddangosfa, a gynhelir rhwng 10yb a 2yp, gysylltu â HCC ar 01970 625050 i archebu lle.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC