Newyddion 

Gall paratoi’n iawn cyn hyrdda wella perfformiad diadell

Aug 25 2017

Yn ôl ffigurau newydd, gall mesurau ymarferol y gellir eu cymryd ar y fferm cyn amser cyflwyno’r hwrdd gael effaith sylweddol ar gynhyrchu allbwn ŵyn iach y flwyddyn ganlynol.

Mae data diagnostig gan Ganolfan Milfeddygaeth Cymru (CMC) ar gyfer 2017 yn dangos mai Erthyliad Enzootic (EAE) yw’r achos mwyaf cyffredin dros erthyliad heintus mewn defaid yng Nghymru. Gall EAE arwain at erthyliad yn ystod tair wythnos olaf beichiogrwydd neu enedigaeth ŵyn gwan sy’n marw’n fuan ar ôl eu genedigaeth. Lle y gwnaethpwyd diagnosis o erthyliad heintus, EAE oedd y rheswm mewn 37% o achosion, wedi ei ddilyn gan toxoplasmosis ar 18%. Haint gan feirws Schmallenberg oedd yr achos dros 6% o golledion ŵyn.

Yn ôl milfeddygon, y ffordd orau o atal hyn yw trwy frechu. Mae cost brechiad yn llawer is na’r incwm potensial trwy gael nifer uwch o ŵyn iach, a chost mamogiaid gwag, felly mae ffermwyr yn cael eu hannog i siarad â’u milfeddygon er mwyn cynllunio polisi brechu cyn y tymor wyna nesaf.

“Yr amser mwyaf effeithiol i frechu yw chwe wythnos cyn hyrdda, felly dyma’r adeg berffaith i ffermwyr adolygu eu strategaethau brechu,” meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant yn Hybu Cig Cymru (HCC).

Cadarnhaodd Jonathan King, Swyddog Archwilio Milfeddygol CMC, fod “37% o’r erthyliadau a ganfuwyd fel rhai heintus gan CMC eleni yn deillio o EAE. Brechiad yw’r ffordd fwyaf effeithiol o ddelio â hyn.”

“Er mwyn lleihau colledion, dyma’r cyfle perffaith i roi MOT i’r ddiadell cyn cyflwyno’r hwrdd – dannedd, tethi, traed a Sgôr Cyflwr Corff – ac i siarad â milfeddygon ynglŷn â chynllun brechu,” ychwanegodd. “Gall colledion sy’n cael eu gadael heb brofi beth oedd yr achos gostio cannoedd o bunnoedd. Wrth wario ychydig o amser nawr gall ffermwyr arbed trafferth adeg ŵyna, a chynyddu incwm eu busnesau.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC