Newyddion 

Yw hyrddod Cymru’n perfformio ar eu gorau?

Aug 29 2017

Gyda chyfnod silwair yn dod i ben, bydd lawer o ffermwyr yn awr yn canolbwyntio ar gyflwr a maeth eu mamogiaid yn barod ar gyfer y tymor bridio nesaf.

Ond beth am eu hyrddod? Wrth i'r tymor gwerthu hyrddod ddechrau, mae cynhyrchwyr defaid yn cael eu hannog i ystyried statws iechyd eu hyrddod, er mwyn manteisio i’r eithaf ar eu buddsoddiad.

Yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) ar reoli hyrddod cyn ac ar ôl hyrdda, gallai 56% o ffermwyr wella'r ffordd y maent yn cynnal cyflwr eu hyrddod ar gyfer y cyfnod bridio.

Yn ddiweddar mynychodd aelodau o dîm datblygu diwydiant HCC arwerthiant hyrddod cynnar yr NSA yn Llanelwedd. Yn ogystal â helpu i hyrwyddo ymgyrch gwerthu bridio Signet ‘Ceisiwch y safon’, lle bydd tagiau aur ac arian ar gael i fridwyr nodi pa hyrddod sydd â'r Gwerthoedd Bridio Amcangyfrifedig (EBVs) gorau, roedd yr arwerthiant hefyd yn gyfle i rannu canlyniadau arolwg HCC 2016 a thrafod rheolaeth hyrdd gyda bridwyr a milfeddygon.

“Yn syml, gallai gwneud dim heblaw troi hyrddod allan i faes ar gyfer y gaeaf olygu bod rhai anhwylderau’n cael eu gadael heb eu gweld neu heb eu trin a gallant ddatblygu’n broblem fwy ar ddiwedd yr haf," meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu'r Diwydiant HCC.

“Mae'n bwysig ymgymryd â ‘MOT hwrdd’ llawn cyn y tymor bridio, gan edrych ar eu ceilliau, sgôr cyflwr corff, traed a dannedd, ac os yw eu brechiadau a thriniaethau yn gyfoes,” meddai Gwawr. “Gallai sicrhau bod hyrddod mewn cyflwr da wneud gwahaniaeth o gannoedd o bunnoedd mewn ffurflenni ariannol ar gyfer busnesau fferm.”

Mae Tom Searle o South Wales Farm Vetsyn un o’r nifer cynyddol o filfeddygon sydd wedi cychwyn cynnig ‘pecyn ffrwythlondeb hwrdd’ sydd ar gael i ffermwyr brofi eu timau o hyrddod. Roedd y pecyn ar gael i ffermwyr am y tymor bridio y llynedd a bydd yn parhau eleni.

“Mae’n bwysig bod ffermwyr yn ymwybodol o statws ffrwythlondeb eu hyrddod yn ogystal â chymhwyso’r strategaeth reoli cywir. Gallai hwrdd sy’n is-ffrwythlon fod yn costio ffermydd yn nhermau mamogiaid gwag a chynnydd yn y cyfnod wyna,” meddai Tom.

Mae llyfryn HCC, ‘Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol: sut i reoli hyrddod trwy gydol y flwyddyn’ yn cynnwys ystod eang o gyngor ymarferol. Gellir ei archebu trwy gysylltu â HCC ar 01970 62 5050 neu trwy’r wefan hccmpw.org.uk 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC