Newyddion 

Deunydd marchnata newydd yn cyrraedd cigyddion ledled Cymru cyn Wythnos Caru Cig Oen

Aug 30 2017

Mae nwyddau marchnata tymhorol newydd sbon wedi cyrraedd cigyddion ledled y wlad, diolch i Hybu Cig Cymru  (HCC).

Mae dros 220 o aelodau Clwb Cigyddion HCC wedi derbyn pecynnau man-gwerthu (POS) unigryw, gan gynnwys posteri a thaflenni rysáit, i gefnogi ymgyrch marchnata'r haf a’r hydref ar gyfer Cig Oen Cymru PGI.

Mae Clwb Cigyddion HCC ar gyfer cigyddion lleol annibynnol sy'n ymroddedig i gyrchu a gwerthu Cig Oen Cymru PGI Cig Oen Cymru a PGI.

Dywedodd Dafydd Povey o gigyddion Povey ym Mhwllheli: "Rwy’n hapus dros ben gyda'r deunydd rydw i wedi ei dderbyn a bydd  y rhain yn cael ei harddangos yn fy siop. Mae'r ryseitiau sydd ar gael yn cynnwys cawl nwdls Cig Oen Cymru a Golwython Cig Oen Cymru i’r Barbeciw a thatws stwnsh cawslyd, sydd unwaith eto yn tynnu sylw at hyblygrwydd Cig Oen Cymru adeg yma o’r flwyddyn.” 

Ychwanegodd Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC, Kirstie Jones: "Unwaith eto rydym wrth  ein bodd gyda'r deunydd hyn ac yn gobeithio eu bod yn ysbrydoli eraill i goginio Cig Oen Cymru! Maent yn tynnu sylw at hyblygrwydd Cig Oen Cymru a'i flas unigryw ar draws ystod o brydau."

Mae’r deunydd hwn wedi cyrraedd mewn amser ar gyfer Wythnos  Caru Cig Oen sy'n digwydd rhwng y 1af a'r 7fed o Fedi. Mae Wythnos Caru Cig Oen yn dathlu popeth sy’n ymwneud â chig oen ac mae eleni’n nodi trydedd flwyddyn yn olynol i’r ymgyrch.

Bydd Hybu Cig Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau i ddathlu'r cyflenwad llawn o gig oen tymor newydd a fydd ar gael i'w brynu trwy fisoedd yr Haf a'r Hydref - pan fydd Cig Oen Cymru ar ei uchafbwynt tymhorol. Bydd y digwyddiadau hyn yn cynnwys arddangosiadau Cig Oen Cymru PGI mewn siopau AGA ledled y DU mewn partneriaeth arbennig i gyd-fynd ag Wythnos Caru Cig Oen.

Mae’n rhad ac am ddim i ymuno â’r Clwb Cigyddion ac mae aelodau'n derbyn y deunyddiau marchnata tymhorol am ddim yn ogystal â hyrwyddo ar draws gwefan HCC a chyngor ar labelu PGI.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y Clwb Cigyddion a'i aelodau yma: http://eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/butchers/find-butcher

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC