Newyddion 

Cyfle i ffermwr o Gymru i ymuno â’r prif arbenigwyr ar ddefaidMae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

Sep 20 2017

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

Bydd y cynhadledd, sy’n dwyn y teitl ‘Meddwl yn Gadarnhaol’, yn dwyn arbenigwyr ynghyd i drafod y sialensau a’r cyfleon o ran bridio defaid, gyda ffocws arbennig ar y datblygiadau diweddara o ran geneteg a chael diadell i berfformio ar ei gorau.

Daw ffermwyr, bridwyr, ymchwilwyr a milfeddygon i’r digwyddiad ac mae’n gyfle gwych i unrhywun sydd ynghlwm â’r diwydiant i glywed gan arbenigwyr am ddatblygiadau newydd – gan gynnwys siaradwyr rhyngwladol o Iwerddon a Gwlad yr Iâ.

Bydd y sesiynau’n cynnwys cyflwyniad ar ganlyniadau diweddaraf y prosiect geneteg mawr ‘RamCompare’, yn ogystal â sesiynau ar farchnata, creu cig sydd o safon uchel o ran blas, a sut y gall geneteg gyfrannu i sicrhau elw gwell i ffermwyr mynydd.

Mae HCC yn un o drefnwyr y gynhadledd a bydd y nawdd yn cwmpasu’r ffi llawn a llety.

“Mae cael y gorau allan o’ch diadell yn fwy pwysig nag erioed, wrth i’r diwydiant wynebu byd ar ôl Brexit,” meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC. “Mae croeso i unrhyw fridwyr defaid sydd am ehangu eu gwybodaeth i gymryd mantais o’r cyfle. Gellir lawr-lwytho ffurflenni cais o wefan HCC a’r dyddiad cau yw 16 Hydref.”

Dwy flynedd yn ôl manteisiodd Rhodri Lloyd-Williams, ffermwr defaid o Dalybont yng Ngheredigion, ar gymorth HCC i fynychu’r gynhadledd Ford Gron ddiwethaf. Meddai; “Mae’n anhebyg y byddwn i wedi mynychu heblaw am gymorth HCC, ond profodd yn agoriad llygad. Cefais fy ysbrydoli a chefais wybodaeth am gyfleon pwysig sydd ar gael i fridwyr defaid, ac yn sgil hynny mi wnes i rai newidiadau ar y fferm. Rwy’n gobeithio mynychu eto eleni.”

Mae rhagor o wybodaeth a rhaglen lawn ar gael ar wefan y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA): www.nationalsheep.org.uk/SBRT

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC