Newyddion 

Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda Chig Oen Cymru

Oct 4 2017

Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru PGI.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddwr i’r gystadleuaeth yng Ngwlad Belg, sy’n rhedeg ers 27 mlynedd ac sy’n gwobrwyo cogyddes broffesiynol sy’n disgleirio o ran creadigrwydd yn y gegin.

Creodd y gogyddes Laure Genonceaux fwydlen gyda nifer o ddylanwadau rhyngwladol, sy’n nodweddu ei arddull. I ddechrau paratodd lysywen wedi ei fygu, caws gafr a betys, a chwrs rougaille o Mauritius cyn defnyddio Cig Oen Cymru fel canolbwynt y wledd. Coginiodd dri gwahanol doriad o gig oen – cefnddryll, rhag a trimin. Gweinwyd y cig oen gyda samosas Asiaidd, gan adlewyrchu arddull arloesol rhyngwladol Laure, cyn gorffen gyda phwdin Ffrengig Paris-Brest.

Fel Cogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn, bydd Laure yn defnyddio Cig Oen Cymru yn ei bwyty ‘Brinz’L’ ym Mrwsel. Hefyd, bydd yn arddangos sut i goginio cig oen mewn sioeau a digwyddiadau eraill yng ngwlad Belg, gan gynyddu proffil Cig Oen Cymru PGI yn y wlad.

Wrth ddathlu ei buddugoliaeth, dywedodd Laure, “Rwy’ wrth fy modd. Fy hoff doriad o gig oen yw’r ysgwydd; mae’r cig yn flasus iawn ond heb fod yn rhy gryf. Mae e hefyd yn dyner iawn.”

Yn ôl Swyddog Allforio HCC Deanna Leven, “Ry’n ni’n falch iawn o gydweithio â chystadleuaeth Cogyddes y Flwyddyn eto ac hoffwn estyn llongyfarchiadau cynnes i Laure ar ei buddugoliaeth.”

Ychwanegodd, “Mae Cig Oen Cymru PGI yn gynnyrch naturiol o flasus a hyblyg a chanddo nifer o doriadau gwahanol a gafodd eu harddangos i’w potensial gan Laure. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Laure dros y flwyddyn sydd i ddod a gweld pa ryseitiau eraill o Gig Oen Cymru y bydd hi’n eu creu.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC