Newyddion 

Rhaglen deledu newydd yn dwyn sylw at apêl rhyngwladol Cig Oen Cymru PGI

Oct 11 2017

Mae Michael Whitehall, cyn asiant i’r sêr a thad i’r comedïwr Jack Whitehall, yn hoff iawn o Gig Oen Cymru. Ar y gyfres newydd Travels with My Father, mae Michael a Jack yn teithio’r byd yng nghwmni ei gilydd. Yn y rhifyn gynta, mae’r ddau Whitehall yn ymweld â bwyty moethus yn Bangkok, ac wrth archebu cig oen mae Michael yn holi os oedd Cig Oen Cymru ar y fwydlen.

Mynega ei syndod i ddarganfod fod Cig Oen Cymru ar gael yn nwyrain Asia, ond ni fyddai hynny mor annisgwyl i bobl sy’n fwy cyfarwydd â’r diwydiant cig. Yn ôl ffigurau diweddaraf HMRC cynyddodd allforion cig oen o Brydain 25% i £177.3 miliwn, gyda Chymru’n cyfrannu’n helaeth i’r twf fel cartref i draean o ddiadell ddefaid y DU.

Mewn gwerthfawrogiad o’i ymrwymiad i’r cig, cysylltodd Cig Oen Cymru gyda Mr Whitehall ar Drydar, gan ei gyfeirio at rysait Cig Oen Cymru gyda blas Thai, er mwyn ei atgoffa o’i daith bell a rhoi cyfle iddo ddefnyddio’r cig oen gorau unwaith eto.

Ers hynny, mae Michael Whitehall wedi derbyn pecyn o Gig Oen Cymru oddi wrth Gigyddion Hugh Phillips yn Abertawe yn ogystal â llyfr rysetiau.

Dywedodd Rheolwr Marchnata Hybu Cig Cymru (HCC) Rhys Llywelyn, “Mae’n braf gweld rhywun sy’n edmygu Cig Oen Cymru yn cael sylw yn y cyfryngau. Doedd e ddim yn syndod mawr i ni weld Cig Oen Cymru ar gael yn Bangkok. Mae enw da i frand Cig Oen Cymru PGI ar draws y byd, ac ar hyn o bryd mae galw cryf o nifer o farchnadoedd newydd – o Thailand, Canada a’r Dwyrain Canol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC