Newyddion 

Galwad am farn ffermwyr ar ddosbarthiadau pwysau ŵyn

Oct 19 2017

Mae ffermwyr defaid ac arweinwyr y diwydiant yn cael eu gwahodd i roi eu barn ar os y dylid newid y bandiau pwysau sy’n cael eu defnyddio i fesur prisiau ŵyn.

Am flynyddoedd, bu bandiau pwysau’r Standard Quality Quotation (SQQ) yn cael eu defnyddio fel mesur cyfartalog ar gyfer yr holl ŵyn sy’n cael eu gwerthu trwy farchnadoedd ym Mhrydain. Mae arolwg ar y gweill i weld os ydy’r SQQ yn dal i fod yn fesur addas, neu os oes angen ei newid i adlewyrchu sut mae’r farchnad am ŵyn yn esblygu.

Mae ymgynghoriad yn cael ei arwain gan y corff Seisnig AHDB Beef & Lamb, gyda mewnbwn oddi wrth Hybu Cig Cymru (HCC) a Quality Meat Scotland (QMS). Fel rhan o’r broses mae holiadur byr ar-lein lle gall ffermwyr gael dweud eu dweud.

“Mae’n bwysig fod ffermwyr Cymru yn cael llais mewn unrhyw gynlluniau i newid bandiau pwysau’r SQQ,” meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC John Richards. “Efallai y bydd rhai yn credu fod angen newid y system i gymryd newidiadau’r farchnad i ystyrieaeth, tra bydd eraill o bosib yn gweld mantais mewn cadw at gyfundrefn gyfarwydd.

“Er mai AHDB sy’n arwain yr ymgynghoriad, mae unrhyw newid yn debygol o effeithio ar Brydain gyfan,” ychwanegodd. “Bydd arwerthwyr a phroseswyr hefyd yn cael dweud eu dweud, ac mae’n bwysig fod sylw yn cael ei dalu i farn ffermwyr defaid o Gymru.”

Am wybodaeth am yr ymgynghoriad ac i gwblhau’r arolwg ewch i: http://beefandlamb.ahdb.org.uk/markets/consultation-prime-lamb-reporting/

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC