Newyddion 

Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?'

Nov 10 2017

Mae Cig Eidion Cymru PGI wedi lansio ymgyrch farchnata newydd sy'n cynnwys chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, Dan Lydiate, i hyrwyddo ymagwedd fwy 'byd go iawn' at iechyd a chryfder.

Mae'r ymgyrch yn tanseilio’r hysbyseb ddadleuol 'are you beach body ready?', a berodd gryn ddadlau yn dilyn ei hymddangosiad ar draws gorsafoedd tiwb Llundain yn 2015. Cyhuddwyd yr ymgyrch wreiddiol, a lansiwyd gan frand atchwanegiadau protein, o hyrwyddo delwedd gorff afiach ac mae'r ymgyrch hon yn edrych i ddangos sut y gall deiet naturiol wella iechyd.

Meddai'r therapydd maeth, Sharon Ling Dip NT mBANT ac CNHC, "Mae angen y cyfuniad cywir o brotein, carbohydradau a braster ar ein cyrff i weithredu'n dda.  Mae protein, yn arbennig, yn hanfodol ar gyfer twf ac atgyweirio yn y corff ac mae'n rhan allweddol o ddatblygu esgyrn, cyhyrau, cartilag a chroen.

“Mae cig coch heb lawer o fraster yn ffynhonnell wych o brotein deietegol a, phan gaiff ei fwyta'n gymedrol, gall fod yn rhan o ddeiet iach. Mae'n cynnwys nifer o fitaminau B a mwynau hanfodol megis haearn, sinc a seleniwm.   

“Un o fanteision cig eidion o wartheg sy'n pori ar laswellt yw ei fod yn tueddu i fod yn is mewn braster cyffredinol, gyda chyfran ychydig yn uwch o omega 3 na gwartheg sy'n cael eu bwydo'n gonfensiynol. Mae hefyd yn tueddu i fod yn uwch mewn fitamin E a beta-caroten sy'n gwella ei broffil maeth cyffredinol.”

Mae Lydiate, a gafodd ei fagu ar fferm yn Llandrindod cyn dechrau ei yrfa rygbi lefel uchaf, yn ymddangos mewn dillad ffermio traddodiadol o flaen gyr o wartheg Cig Eidion Cymru, ynghyd â'r slogan ‘are you beef body ready?’

Tynnwyd y lluniau ar Fferm Vians Hill ym Mro Morgannwg a bydd yr hysbyseb newydd yn ymddangos ar le hysbysebu awyr agored yng Nghaerdydd yn ystod Gemau Rhyngwladol yr Hydref, ac fel rhan o ymgyrch ddigidol ar dudalen Facebook Cig Eidion Cymru PGI a'i gyfrif Twitter. Bydd hyn yn cynnwys cyfle i bobl ennill tocynnau i gêm ryngwladol yr Hydref olaf Cymru yn erbyn De Affrica, trwy lenwi'r bwlch yn y frawddeg "Mae angen i mi fod yn #BeefBodyReady oherwydd ___". Gallai atebion enghreifftiol gynnwys 'Rwy'n bwyta Cig Eidion Cymru', neu 'Rwy'n gweithio sifft 12 awr cyn dod adref i fwydo fy nhri phlentyn.'

Mae'r ymgyrch ddigidol hefyd yn hyrwyddo cynnwys ar wefan eatwelshbeef.com, gyda sylwebaeth gan y therapydd maeth, Sharon Ling, a gwybodaeth am sut y gellir cynnwys Cig Eidion Cymru fel ffynhonnell o brotein mewn deiet iach.

Meddai Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu'r Farchnad ar gyfer Cig Eidion Cymru PGI, “Mae cymaint o nwyddau 'protein wedi'i ychwanegu' ar y farchnad. Roeddem am dynnu sylw at y ffaith bod protein yn rhan naturiol o Gig Eidion Cymru. Rhoddodd yr ymgyrch hon ymagwedd hwyliog a difyr i ni at gefnogi manteision deiet iach a chytbwys sy'n cynnwys Cig Eidion Cymru. Dan oedd y dewis delfrydol i hyrwyddo ein hymgyrch, gan fod ei gefndir ym myd ffermio a'i yrfa bresennol yn ymgorffori iechyd a chryfder y byd go iawn.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC