Newyddion 

Cynhyrchydd ryseitiau newydd yn ysbrydoliaeth ar gyfer pob achlysur

Nov 23 2017

Does dim rhaid i bobl sy’n hoffi cig oen ofidio bellach am sut i’w goginio oherwydd mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi creu cynhyrchydd ryseitiau newydd.  Mae hwn ar gael ar-lein ac mae’n hawdd ei ddefnyddio.

Gyda chynhyrchydd ryseitiau newydd HCC, gallwch gael hyd i ryseitiau sy’n addas ar gyfer y math o gig oen rydych am ei goginio. Gallwch hefyd weld pa mor hir y bydd yn cymryd i’w goginio a’r math o fwydydd eraill sy’n addas i gyd-fynd â’r cig. 

Gallwch gael hyd i’r cynhyrchydd ryseitiau trwy wefan eatwelshlamb.com ac mae’n hawdd ei ddefnyddio ar ddyfeisiau symudol, sy’n golygu y gallwch chwilio am ryseitiau addas pan fyddwch mewn siop gigydd neu archfarchnad.

Mae yna ddewis helaeth o ryseitiau, ar gyfer pob math o flas a ffordd o fyw. Cafodd y ryseitiau eu dosbarthu fel a ganlyn:  'Cyflym a hawdd' (llai na 30 munud), 'Mae gen i amser' (30 munud - 1 awr), 'Yn araf bach' (1-3 awr) neu 'Yn werth yr aros' (Dros 3 awr). Yn ogystal, mae modd cael canlyniadau mwy personol wrth ddewis y math o bryd – ‘Cyffredin’, ‘Cinio Gwadd’, ‘ Prydau Ysgafn’, a ‘Cinio Dydd Sul’, yn ogystal â gallu dewis pethau fel tatws, pasta, reis neu salad i gyd-fynd â’r cig.

Nod y generadur ryseitiau yw ehangu gwybodaeth y defnyddwyr ynghylch sut i goginio Cig Oen Cymru a chynnig amrywiaeth eang o ryseitiau creadigol a blasus.  Ymhlith y ryseitiau hyn, mae rhai a luniwyd yn arbennig gan ben-cogyddion adnabyddus fel Alyn Williams a Francesco Mazzei.

Isod, fe welwch rhai o’r syniadau creadigol ar gyfer prydau bwyd gan y cynhyrchydd ryseitiau: Salad Cig Oen Cymru Poeth; Ysgwydd Sbeislyd o Gig Oen Cymru gan Luke Thomas; a Linguine Cig Oen Cymru gyda phys a chennin.

Dywedodd Rheolwr Marchnata HCC, Rhys Llywelyn: “Mae ein cynhyrchydd ryseitiau newydd yn golygu ei bod yn haws dewis y cig mewn siop neu archfarchnad – a hynny’n unol â’ch blas, yr amser sydd gennych a’r math o fywyd rydych yn ei arwain.”

Ychwanegodd Rhys: “Rydym hefyd am ddileu'r argraff taw ar gyfer cinio dydd Sul neu ar gyfer achlysur arbennig y mae Cig Oen Cymru PGI ar ei orau.  Y gwir yw bod Cig Oen Cymru’n addas ar gyfer pob math o bryd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.

“Am fod awgrymiadau gan ein cynhyrchydd ryseitiau ar gyfer bwydydd i gyd-fynd a Chig Oen Cymru ar wahanol achlysuron, gallwch gael syniadau am bob math o brydau gwych- o Gig Oen Cymru Wellington danteithiol i Amlenni Tica Cig Oen Cymru sbeislyd sy’n hawdd eu paratoi.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC