Newyddion 

Ffermwyr defaid o Gymru yn tyrru i gynhadledd ryngwladol

Nov 24 2017

Aeth nifer fawr o amaethwyr o Gymru i Nottingham wythnos diwethaf er mwyn mynychu un o ddigwyddiadau pwysicaf calendr y diwydiant defaid – Bord Gron y Bridwyr Defaid.

Clywodd 200 o bobl gan arbenigwyr rhyngwladol mewn geneteg, ffarmio a marchnata. Ymhlith y siaradwyr roedd ymgynghorwyr o Wlad yr Iâ, Eyjólfur Ingvi Bjarnason a Eyþór Einarsson, ynghyd ag Emma Eyþórsdóttir, Athro ym Mhrifysgol Amaethyddol Gwlad yr Iâ.

Ar gychwyn y gynhadledd hefyd cyhoeddwyd canlyniadau cyntaf y prosiect RamCompare a fu’n destun trafod brwd. Mae ail ran y prosiect newydd gychwyn, gyda chanlyniadau i’w datgelu ym mis Mai.

Cyflwynodd Huw Williams o Dalyllychau, sy’n gyn-ysgolor Hybu Cig Cymru (HCC) ei waith ar ddefnydd Tracio EID a Bugeilio DNA ar gyfer adnabod achau defaid mewn diadelloedd yn Awstralia a Seland Newydd. Hefyd, amilnellodd yr arbenigwraig ar geneteg Janet Roden y ffyrdd y gellid gwella perfformiad diadelloedd mynydd Cymreig trwy recordio perfformiad a buddsoddi mewn geneteg.

Enillodd y bridiwr defaid Aled Huw Roberts o Lanrhaeadr-ym-Mochnant ysgoloriaeth gan HCC i fynychu’r Ford Gron. Dywedodd, “Mwynheais y cyflwyniadau yn fawr ac enwedig y trafodaethau yn eu sgil. Y neges graidd oedd yr angen i wella effeithlonrwydd y fferm trwy ganolbwyntio ar y farchnad a safon y cynnyrch.”

Ychwanegodd Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC Gwawr Parry, “Thema cynhadledd eleni oedd ‘meddwl yn gadarnhaol’, felly roedd yn wych i weld cynifer o Gymru yn teithio i gymryd rhan mewn trafodaethau adeiladol ar sut y gall y diwydiant gwrdd â sialensau’r dyfodol.”

Trefnwyd Bord Gron y Bridwyr Defaid gan AHDB, a derbyniodd y digwyddiad gefnogaeth gan HCC, Quality Meat Scotland, y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA) a Choleg Gwledig yr Alban (SRUC).

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC