Newyddion 

Cynulleidfa’r Ffair Aeaf yn Cynhesu at Borc o Gymru

Dec 13 2017

Yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd eleni gwelwyd llawer o sylw tymhorol i gig moch, gan gynnwys rysetiau Nadolig, taflenni, posteri a chalendrau rysetiau, yn ogystal ag arddangosfa arbennig o Gig Moch Rhost gyda Gin Eirin Perthi a Stwffin Cnau Ffrengig gan y gogyddes o Hybu Cig Cymru (HCC) Elwen Roberts.

Casglodd ymwelwyr daflenni rysetiau porc Nadoligaidd, a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng menter marchnata ‘Porc.Cymru’ y corff cig coch HCC, a phrosiect Menter Moch Cymru. Hefyd roedd calendrau rysetiau 2018 HCC ar gael, oedd yn cynnwys rysetiau ar gyfer Tarten Porc, Pupur a Chaws Gafr, a Salad Pork a Ffa Du, prydau sy’n amlygu safon a hyblygrwydd y cig sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

Cymerodd Swyddog Marchnata HCC, Kirstie Jones, ran yn yr arddangosfa, a dywedodd: “Efallai mai twrci yw’r cig tymhorol traddodiadol, ond mae porc yn ddewis amgen penigamp dros yr ŵyl. Mae’r lwyn porc rhost yma yn cyfuno llugaeron, gin eirin perthi a chnau ffrengig mewn rysait sy’n crisialu’r Nadolig.”

Yn ôl Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru Melanie Cargill; “Roedd y Ffair Aeaf yn llwyddiant mawr o ran codi proffil porc o Gymru a’r cyfleon sydd ar gael trwy’r prosiect Menter Moch Cymru. Roedd arddangosfa goginio Elwen Roberts yn ddi-os yn uchafbwynt, gan ddwyn sylw at hyblygrwydd a blas arbennig y cig.

“Mae Menter Moch Cymru yn falch iawn o gydweithio â Hybu Cig Cymru er mwyn cynnig deunyddiau marchnata i’r sector moch yng Nghmru ar ffurf cardiau rysetiau a phosteri tymhorol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC