Newyddion 

Bellissimo! Eidalwyr yn cael blas ar Gymru a’i chig oen

Dec 15 2017

Cafodd grwp o fewnforwyr cig o’r Eidal gyfle i brofi Cymru a chael blas a rei chig oen ar daith fasnach ddiweddar.

Roedd y daith, a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC), yn rhan o fenter i sicrhau fod unigolion allweddol o fewn y diwydiant bwyd Eidalaidd yn ymwybodol o sut y cynhyrchir Cig Oen Cymru PGI. Yr amcan yw sicrhau y byddant yn dychwelyd i’r Eidal gyda dealltwriaeth ddofn o’r cig: sut y mae’r anifeiliaid yn cael eu magu, sut y prosesir y cig, a’r ffyrdd gorau o’i weini.

Roedd y grwp yn gweithio i gwmni mewnforio a chyfanwerthu sylweddol, gyda chynrychiolwyr gan amryw o adrannau gan gynnwys pryniant, gwerthiant, a rheoli safon.

Yn ystod y daith, cawsant gyfle i ymweld â fferm yn Sir Gaerfyrddin; profi cinio o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yng Ngwesty’r Harbourmaster yn Aberaeron; noson yn lletya ar lan y môr yn Aberystwyth; arddangosfa fwtsiera gan y cigydd o Aberystwyth Rob Rattray, ac arddangosfa goginio gyda Swyddog Defnyddwyr HCC Elwen Roberts ym Mhlasty Nanteos yn nyffryn Ystwyth.

Cawsant gyfle ar yr ymweliad fferm i brofi’r amgylchedd naturiol lle y mae Cig Oen Cymru’n cael ei fagu yn ogystal â deall mwy am y safonau uchel o ran lles anifeiliaid a’r dulliau ffermio traddodiadol.

Roedd ymateb brwd iawn i arddangosfa fwtsiera Rob Rattray, a ddangosodd i’r grŵp sut y gall crefft y cigydd sicrhau’r gwerth mwyaf o’r caras oen a sut i sicrhau’r toriadau mwyaf apelgar i’r cwsmer. Cynigiodd Elwen Roberts flas ar wahanol ddulliau o baratoi Cig Oen Cymru, o gyri wedi ei goginio’n araf i gytledi cyflym, a brest o gig oen wedi ei goginio mewn dull Tsieineaidd.

Ar ddiwedd y daith dywedodd Marco Della Pasqua, sy’n reolwr safonau yn y diwydiant bwyd yn yr Eidal; “Roedd Cymru yn wych. Mae’n wahanol iawn i’r Eidal o ran y tirwedd a’r tywydd! Cawsom amser bendigedig.” Gan roi ei farn ar Gig Oen Cymru, dywedodd Marco, “Mae’r cig yn arbennig, roedd y cytledi a’r frest oen yn dda iawn ac yn dyner.”

Yn ôl Swyddog Gweithredol Allforion HCC Deanna Leven, “Roedden ni wrth ein bodd i groesawu ymwelwyr Eidalaidd i Gymru a dangos iddynt yr amgylchedd godidog lle mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu. Cawsant y cyfle i gwrdd â’r bobl sy’n allweddol o fewn y diwydiant, ac i ddeall hanes ein cig oen.

“Mae teithiau masnach fel rhain wedi profi’n llwyddiannus o ran sicrhau fod pobl yn deall am ein cynnyrch, a’r gobaith yw y bydd ein gwesteion yn dychwelyd i’r Eidal yn genhadon ar gyfer Cig Oen Cymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC