Newyddion 

Cig Eidion Cymru yw dewis amgen cwsmeriaid Cymru ar gyfer cinio Nadolig

Dec 15 2017

Cig Eidion Cymru PGI yw hoff ddewis amgen cwsmeriaid Cymru ar gyfer cinio Nadolig, yn ôl arolwg diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC).

Yn ystod y Ffair Aeaf yn Llanelwedd yn ddiweddar, holwyd ymwelwyr i stondin HCC pa gig coch fydden nhw’n ei ddewis ar gyfer pryd teuluol, pe na baent yn bwyta twrci neu ŵydd. Cymerodd bron 600 o bobl ran yn yr arolwg i ddarganfod beth fyddai hoff ginio Nadolig amgen Cymru, gyda’r Chig Eidion Cymru yn dod i’r brig.

O blith y 600 a lenwodd yr holiadur, dewisodd 348 ohonynt gig eidion fel eu hoff ddewis amgen. Roedd Cig Oen Cymru hefyd yn ddewis poblogaidd, gyda 192 o bobl yn pleidleisio i gael cig oen yn eu gwledd tymhorol.

Eleni yn y Ffair Aeaf, cyflwynodd HCC Ginio Nadolig Cymreig ar eu stondin, gan ddefnyddio Cig Eidion Cymru, sy’n helpu esbonio’r rheswm am boblogrwydd y cig yn yr arolwg. Fel prydau ochr cafwyd tatws rhost, bresych coch gydag afalau a seidr, panas wedi eu rhostio mewn mêl, stwffin porc a bara lawr, a saws blasus wedi ei wneud gyda gwin coch o Gymru. Roedd pob un o’r cynhwysion yn Gymreig a gellir eu prynu o siopau yng Nghymru.

Fel ategolion i’r cinio Cig Eidion Cymru, creodd HCC hefyd gwrs cyntaf gan ddefnyddio Cregyn Gleision Conwy a Tarten Eirin Dinbych, gyda chymorth y cogydd Jason Hughes.

Dywedodd Elwen Roberts o HCC, “Os hoffech chi gael copi o lyfryn rysetiau Cinio Nadolig Cymreig HCC i roi cynnig ar y rysetiau eich hunain, yna cysylltwch â HCC ar 01970 625050 neu info@hccmpw.org.uk.

“Neu, os yw Cig Oen Cymru PGI yn swnio fel dewis nadoligaidd perffaith eleni, gallech fynd i’r cynhyrchydd rysetiau ar-lein newydd yn eatwelshlamb.com lle y gallwch ddewis y pryd cig oen perffaith i gyd-fynd gyda’ch achlysur.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC