Newyddion 

Camperfan cig oen yn llwyddiant ysgubol ym Manceinion

Dec 21 2017

Ar Ddydd Mercher 29 Tachwedd, daeth y 'Llamb Campervan ', a oedd wedi'i lenwi â chynnyrch Cig Oen Cymru PGI, i Gerddi Piccadilly ym Manceinion gyda'r nod o ddod â Chig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i bobl Manceinion.

Rhoddwyd cyfle i bobl i ddewis oedd yn pasio dewis rhwng byrgyr Cig Oen Cymru PGI, rac asennau neu kebab blasus. Cafodd y bwyd ei weini gan ddau frawd  sy’n ffermio yng Nghymru. Er mwyn ennill eu bwyd hyfryd, roedd yn rhaid i'r cyhoedd gwblhau tasg syml.

Y dasg wrth law i dderbyn y cinio am ddim oedd ceisio ynganu enw'r hiraf am le yng Nghymru, sef: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch.

Bu'r digwyddiad yn llwyddiant mawr gyda channoedd o ymdrechion yn cael eu gwneud i ddatgan enw'r lle - cymaint felly, diflannodd y bwyd i gyd o fewn awr a hanner.

Er mai dim ond llond llaw oedd yn agos at yr ynganiad cywir, roedd pawb wedi mwynhau'r bwyd, gyda sylwadau fel "deg allan o ddeg!" a "blasus, gwych."

Roedd y fenter marchnata ym Manceinion yn rhan o ymgyrch barhaus gan Hybu Cig Cymru (HCC) i gynyddu’r ymwybyddiaeth o gig oen o Gymru yn y farchnad Seisnig hollbwysig. Gan adlewyrchu hysbysebion teledu’r gorffennol, mae’r camsillafiad ‘llamb’ yn ddyfais ieithyddol bwriadol er mwyn cyfleu’r ffaith fod Cig Oen Cymru PGI yn unigryw.

Meddai Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu'r Farchnad HCC: "Mae'n wych bod y fan camper wedi denu gymaint o frwdfrydedd ym Manceinion. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae Cig Oen Cymru yn ei hamser tymhorol ac yn blasu'n arbennig felly nid yw'n syndod bod yr holl gynnyrch wedi mynd mewn bron dim amser! "

Mae'r camperfan ei hun,  sydd wedi ei henwi’n "Burger Bay" yn berchen i’r brodyr William a Huw Roberts o Lanrwst. Mae'r brodyr, sy'n ffermwyr defaid a chig eidion, yn defnyddio cig oen sy'n dod yn uniongyrchol o'u fferm nhw a phrynwyd y fan gyda’r nod i werthu cynnyrch Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn digwyddiadau a sioeau sirol trwy gydol y flwyddyn.

Gwelir fideo o’r dydd yma.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC