Newyddion 

Cig Oen Cymru’n dymuno ‘Buon Natale’ gyda chynllun hyrwyddo Eidalaidd

Dec 21 2017

Mae pedair cwmni o archfarchnadoedd yn yr Eidal, a chanddynt bron 300 o siopau rhyngddynt, yn hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn yr wythnosau cyn y Nadolig, diolch i bartneriaeth gyda Hybu Cig Cymru (HCC).

Mae’r archfarchnadoedd sy’n cymryd rhan yn dosbarthu taflenni yn eu siopau a darparu samplau blasus er mwyn denu siopwyr Eidalaidd i brynu cig oen dros y Nadolig.

Ar dde’r Eidal y mae’r ymgyrch yn canolbwyntio – yn enwedig ardaloedd Campania a Puglia o gwmpas dinasoedd Napoli, Taranto a Caserta.

Yn ogystal, gosodwyd hysbysebion ar gyfer Cig Oen Cymru mewn papurau newydd Eidalaidd, ynghyd â rysetiau a fideos ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Mae’r ffocws ar dde’r Eidal yn gam ymlaen o ran hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn y wlad,” esboniodd asiant HCC Jeff Martin. “Yn y gorffennol bu’r cig yn fwy cyffredin mewn archfarchnadoedd yn y gogledd, ond ry’n ni wrth ein bodd i gydweithio â nifer o siopau er mwyn cwblhau dosbarthiad daearyddol Cig Oen Cymru.”

“Mae pobl yn ne’r Eidal yn bwyta llawer o gig oen, a thrwy weithio â manwerthwyr yn uniongyrchol gallwn gynyddu ymwybyddiaeth o safon a hyblygrwydd Cig Oen Cymru PGI, ac hefyd sicrhau cadwyn gyflenwi fyrrach a mwy o reolaeth dros integriti’r cynnyrch,” ychwanegodd.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC