Newyddion 

Tywydd gwlyb yn peri risg uchel o llyngyr yr iau

Jan 11 2018

Yn dilyn glawiad uwch na'r arfer yn 2017, mae NADIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Clefydon Anifeiliaid Cenedlaethol) wedi rhybuddio bod Gorllewin Cymru yn faes risg uchel ar gyfer llyngyr yr iau y gaeaf hwn.

Yn ôl NADIS, mae Gorllewin Cymru ymhlith lleoliadau eraill megis Gogledd, Gorllewin a Chanolbarth yr Alban a Chernyw a rhagwelir eu bod yn ardaloedd risg uchel.

Gan fod amrywiadau lleol yn yr achos, cynghorir ffermwyr i gysylltu â'u milfeddygon o ran derbyn rhagor o wybodaeth am y risg yn eu hardal ac ynglŷn â phenderfynu ar ba brofion y bydd angen iddynt eu cyflawni ar eu ffermydd unigol.

Gall effeithiau haint  llyngyr yr iau mewn anifeiliaid fferm fod yn sylweddol. Gellir gweld yr effeithiau hyn yn benodol ar yr adeg hon o'r flwyddyn gan eu bod yn cynnwys cyfraddau  uwch o famogiaid hesb o ganlyniad i haint yn yr hydref yn ogystal â chadw gwael yr ŵyn yn ystod y beichiogrwydd. Bydd y rhan fwyaf o ffermwyr yn sganio'r adeg hon o'r flwyddyn ac felly dylid ymchwilio ymhellach i ganrannau sganio gwael gyda'u milfeddygon.

Mae’n bosib hefyd y gallai mamogiaid  wynebu anawsterau wyna, problemau gyda’r colostrwm a chyflwr cyffredinol y corfff yn gwanhau.

Mae James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu'r Diwydiant yn HCC, yn cynghori ar y camau y gall ffermwyr eu cymryd i fynd i'r afael â'r broblem: "Mae llyngyr yr iau yn peri pryder mawr i ffermwyr. Roedd haf 2017 yn un o'r rhai mwyaf gwlyb yr ydym wedi eu gweld ac yn anffodus canlyniad o hyn yn ystod y misoedd gaeafol ydy dylifiad yn llyngyr yr iau."

"Er mwyn mynd i'r afael â'r haint, mae'n hanfodol bod ffermwyr yn sicrhau bod y cynnyrch cywir yn cael ei ddefnyddio. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ffermwyr fod yn ymwybodol bod yna ymwrtherdd i gynhyrchion penodol ac mae'n hanfodol eu bod yn ymofyn am gyngor professiynol."

Gellir ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol ar y gwefannau canlynol:

·       SCOPS (Sustainable Control of Parasites in Sheep)

·       COWS (Control of Worms Sustainably)

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC