Newyddion 

Annog bridwyr defaid Cymreig i ddod yn rhan o brosiect bwysig

Jan 12 2018

Gall bridwyr defaid pedigri yng Nghymru gymryd mantais o’r cyfle i fod yn rhan o gynllun ymchwil pwysig tra’n derbyn gwybodaeth hanfodol ar eu hiliogaeth trwy enwebu hyrddod a hâd ar gyfer RamCompare.

RamCompare yw’r prawf hiliogaeth Prydeinig cyntaf, gan ddefnyddio data o’r gadwyn gyflenwi gyfan er mwyn creu gwerthusiad genetig. Mae’r cynllun yn awr yn ei ail gyfnod, a bu nifer o fridwyr Cymreig ynghlwm â Rhan 1 y prosiect.

Mae trefnwyr y prosiect yn chwilio am hyrddod: Texel, Suffolk, Charollais, Meatlinc, Hampshire Down, Texel Glas, Bleu du Maine, Poll Dorset a Beltex.

Amcan y prosiect, a gefnogir gan Hybu Cig Cymru (HCC), yn y pen draw yw galluogi’r diwydiant defaid Prydeinig i yrru gwelliannau geneteg trwy gynnwys data masnachol yn y gwerthusiad bridio.

Caiff y rheiny sy’n cymryd rhan yn y prosiect adborth ar sut y mae eu stoc yn perfformio o ran hanfodion y farchnad. Mae gwerthoedd bridio amcangyfrifol (EBVau) ar gyfer pwysau, braster a chydymffurfiad carcas ar gyfer anifeiliaid sydd ynghlwm â’r prosiect, yn medru cael eu defnyddio ar gyfer marchnata hyrddod.

Mae gofyn i gael isafswm o 30 dôs o hâd ar gyfer ffrwythloniad atiffisial (AI). Gydag uned yn sefydliad Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) yng Ngogledd Iwerddon nawr yn rhan o’r cynllun, mae tîm y prosiect yn chwilio am hâd sydd â statws domestig ac allforio.

Ar gyfer hyrddod, bydd angen anifeiliaid ffit a ffrwythlon, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i hyrddod sy’n hŷn na blwydd oed.

Dywedodd Alwyn Phillips, bridiwr pedigri Texel o Gaernaerfon, “Mae RamCompare yn cynnig ffordd wych i feincnodi perfformiad diadelloedd mewn ffordd di-duedd, masnachol. Gall hefyd gynnig ffenest siop arall i ddangos i gwsmeriaid safon ein geneteg.”

“Byddwn yn annog bridwyr defaid pedigri Cymreig i gymryd mantais ar y cyfle unigryw yma,” meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC. “Dyma gyfle i fod yn rhan o fenter bwysig o fewn y diwydiant defaid ac hefyd i dderbyn gwybodaeth bwysig am ddiadelloedd sy’n ddefnyddiol wrth hyrwyddo.”

Mae’r enwebiadau nawr ar agor ac yn cau ar 5 Mawrth 2018. Gellir dod o hyd i fanylion pellach a ffurflen gais yn: www.signetfbc.co.uk/ramcompare/ neu gysylltu â Bridget Lloyd ar Bridget.Lloyd@ahdb.org.ukam fwy o wybodaeth.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC