Newyddion 

Cymorth i ffermwyr i daclo clafr defaid

Jan 19 2018

Mae ffermwyr defaid yng Nghymru wedi cael cynnig gwasanaeth profi yn rhad ac am ddim ar gyfer clafr defaid (sheep scab), gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Mae clafr defaid yn gyflwr croen sy’n cael ei achosi gan euddonyn. Gall y clefyd gael effaith dybryd ar iechyd dafad, gan arwain at gyflyrau eilradd, ac mae’n gallu achosi colledion economaidd i ffermwyr os nad yw’n cael ei drin yn effeithiol.

Mae’r corff SCOPS (Sustainable Control of Parasites in Sheep) a Hybu Cig Cymru (HCC) yn annog ffermwyr i gymryd mantais o wasanaeth profi yn rhad ac am ddim, sydd ar gael tan Fawrth 31.

“Yn ddi-os, y ffordd mwyaf effeithiol i drin clafr defaid yw trwy brofi a diagnosis cywir o achosion posib,” meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC, James Ruggeri. “Mae’n aml yn anodd iawn i adnabod y cyflwr trwy dystiolaeth y llygad yn unig.”

“Mae dwy anfantais bwysig i drin heb brofi’n gyntaf – yn amlwg mae’n bosib y bydd ffermwyr yn gwario’n ddiangen ar driniaethau, ond hefyd gall defnyddio endectosidiau’n ormodol gynyddu’r risg y bydd ymwrthedd yn datblygu yn y dyfodol,” esboniodd James.

Ychwanegodd; “Mae’r gwasanaeth profi rhad yma’n arf arall sydd gan y ffarmwr i frwydro yn erbyn y cyflwr hwn, yn ogystal ag adolygu trefniadau cwarantin os daeth y clafr trwy ddefaid a brynwyd i fewn, a chydweithio gyda chymdogion sydd â chaeau cyfagos er mwyn cyd-lynnu diagnosis a thriniaeth.”

Mae’r profi yn cael ei wneud gan yr uned arbenigol parasitoleg yng Nghanolfan Ymchwilio Milfeddygol (VIC) APHA Caerfyrddin – ond dylid danfon samplau at filfeddygon. Am wybodaeth bellach cysylltwch â VIC Caerfyrddin trwy carmarthen@apha.gsi.gov.ukneu 01267 235244.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC