Newyddion 

‘Bargen neu Beidio?’ Ansicrwydd Brexit yn gosod her i Gig Oen a Chig Eidion Cymru

Jan 26 2018

Bu Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru (HCC) yn defnyddio araith i gynhadledd amaethyddol bwysig i amlinellu’r sialensau y mae Brexit yn ei achosi o ran allforio cig coch.

Mae Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI ymhlith brandiau bwyd mwyaf eiconig Cymru. Ar hyn o bryd mae allforion yn handofod i’r diwydiant cig coch; yn enwedig felly yn achos cig oen, gan fod traean o gynnyrch Cymru yn cael ei allforio i’r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Rhys Llywelyn wrth rai o arweinwyr y diwydiant yng nghynhadledd Gymreig  CARAS (Council for Awards of Royal Agricultural Societies) yn Aberystwyth ar Ddydd Gwener 26 Ionawr fod yr ansicrwydd dros a fydd ‘Bargen neu Beidio’ – hynny yw, os fydd masnach di-rwystr gydag Ewrop yn parhau ar ôl 2019 – yn gosod her unigryw o ran hyrwyddo cig coch.

“Mae allforion yn bwysig iawn i’n diwydiant gan eu bod yn helpu i gynnal prisiau yn y tymor pan fo llawer o gig ar y farchnad. Yn achos cig oen hefyd mae’n cynnig ffordd i gydbwyso’r carcas, gan fod yn well gan gwsmeriaid tramor doriadau gwahanol i bobl Prydain,” esboniodd Rhys.

Dywedodd fod masnach dramor wedi cynyddu yn 2017, gyda pherfformiad addawol iawn mewn marchnadoedd fel yr Almaen, ond fod dyfodol y busnes yma yn ddibynnol ar os y bydd Cytundeb Masnach Rydd rhwng Ewrop a Phrydain cyn i Brexit ddigwydd ym mis Mawrth 2019.

“Oherwydd yr ansicrwydd mae blaenoriaethu lle i wario adnoddau prin yn sialens i HCC,” meddai Rhys. “Os y bydd Cytundeb Masnach, bydd cynnal ein perthynas gyda manwerthwyr a mewnforwyr bwyd yn Ewrop yn hanfodol. Ond os na fydd bargen, mae’r posibiliad o dollau uchel i allforio i Ewrop o dan reolau WTO yn golygu fod rhaid blaenoriaethu datblygu marchnadoedd newydd hefyd, ac hefyd gwneud y mwya o’r farchnad gartre.”

“Ry’n ni’n ffodus o gael cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ein cynllun datblygu allforion, ond mae’n gyfnod heriol,” ychwanegodd. “Mae nifer o agweddau allan o’n rheolaeth, fel Cytundebau Masnach Rydd, ac hefyd cael mynediad i wledydd lle nad oes gennym yr hawl hyd yn hyn i werthu cig coch, fel Siapan a Saudi Arabia. Ond byddwn yn parhau i weithio ar sawl elfen ar unwaith, gyda chymorth ein ffermwyr a phroseswyr, er mwyn gwneud y mwya o’r cyfleon dros y ddwy flynedd nesaf.”

Er mwyn helpu ffermwyr i baratoi eu busnesau at Brexit, mae HCC yn cyd-drefnu cyfres o gyfarfodydd gyda’r AHDB, yng Nghlunderwen ac Aberhonddu ar 30 Ionawr, ar 7 Chwefror yn Abergele, ac ar 8 Chwefror yn y Trallwng.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC