Newyddion 

HCC yn penodi Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Brydeinig i hybu cig coch Cymru yn y farchnad gartref

Feb 1 2018

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad y DU  er mwyn manteisio ar gyfleoedd i dyfu gwerth masnach cig coch Cymru yng ngwledydd Prydain.

Mae Emily Davies yn atgyfnerthu Tîm Datblygu'r Farchnad Brydeinig yn HCC gyda chyfoeth o brofiad ac arbenigedd yn deillio o’i chefndir o weithio o fewn y sector manwerthu.

Dechreuodd Emily ar ei rôl newydd ym mis Ionawr a bydd ffocws ei gwaith ar y berthynas rhwng HCC a'r archfarchnadoedd, cyfanwerthwyr, cigyddion annibynnol a manwerthwyr ar-lein ym Mhrydain i gynyddu gwerthiant cig coch o Gymru yn y farchnad gartref.

Medd Emily, "Edrychaf ymlaen at ymgymryd â'r her hon ac anelu at greu cysylltiadau cryf a phartneriaethau cynyddol ar draws y gadwyn gyflenwi tra'n cadw anghenion y cwsmer yn ffocws canolog."

Mae'r rôl yn gynyddol bwysig ar gyfer hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI, a phorc o Gymru o fewn y sector manwerthu a gwasanaeth bwyd ledled y DU ar adeg pan mae dyfodol mynediad i farchnadoedd Ewropeaidd yn ansicr.

Ychwanegodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, "Rydym yn falch dros ben i gael Emily yn ymuno â'r tîm a chymryd y rôl hon ymlaen. Gan fod y rhan fwyaf o werthiant cig coch Cymru yn digwydd yn y farchnad hon a'r pryder ynglŷn â mynediad marchnad Ewropeaidd i gynnyrch bwyd o Brydain mae'n bwysig cymryd pob cyfle i dyfu gwerth y farchnad ym Mhrydain."

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC