Newyddion 

Ffermwyr yn trafod arferion da ar gyfer adeg ŵyna

Feb 8 2018

Daeth ffermwyr, myfyrwyr, milfeddygon ac arbenigwyr glaswellt ynghyd yn Aberystwyth y mis yma am drafodaeth fanwl ar sut i wneud y mwya o ŵyna.

Trefnwyd y sesiwn gan Hybu Cig Cymru (HCC) fel y cynta o weithdai 2018 sy’n ceisio cyflwyno’r ymchwil a’r arbenigedd diweddaraf i ffermwyr Cymru.

Cynhaliwyd y diwrnod yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth yng Ngogerddan, canolbwynt ar gyfer ymchwil amaethyddol o safon byd. Yn y prynhawn clywodd ffermwyr ifanc a myfyrwyr gyflwyniadau gan Roger Daniel o Ganolfan Milfeddygaeth Cymru ac Iwan Lewis o Filfeddygon Ystwyth, ar hybu iechyd y ddiadell a pharatoi ar gyfer ŵyna, yn ogystal â Dr. Eleri Price o HCC ar brosiect geneteg RamCompare. Mewn sesiwn agored fin-nos, ymunodd yr arbenigwyr glaswellt o IBERS Aberystwyth, John Moorby ac Alan Lovatt, â Mr. Daniel a Mr. Lewis.

Trafododd Dr. Moorby a Mr. Lovatt sut y mae eu ymchwil tir glas o fudd ar lawr gwlad. Roedd hyn yn cynnwys sicrhau’r maeth gorau posib i famogiaid beichiog, cynhyrchu ŵyn wedi eu pesgu ar laswellt lle mae’r cig yn cynnwys lefelau uchel o asidau brasterog Omega 3, a lleihau allyrion nwyon tŷ gwydr.

Dywedodd Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC James Ruggieri; “Mae HCC yn cydweithio â nifer o bartneriaid er mwyn cefnogi ymchwil sydd o fudd i amaeth yng Nghymru, ac mae gweithdai fel rhain yn gyfle i ddod ag arbenigwyr a ffermwyr ynghyd.”

Ychwanegodd, “Gyda chyfnod ŵyna wedi cyrraedd, roedd materion yn ymwneud â maeth ac iechyd defaid wedi derbyn sylw manwl. Cyflwynodd Iwan Lewis wybodaeth oedd yn dangos mai 48 awr cyntaf oes yr oen yw’r cyfnod allweddol ar gyfer lleihau colledion, ac roedd gan yr holl siaradwyr syniadau diddorol ar sut i sicrhau fod mamogiaid mewn cyflwr da, arferion da wrth ŵyna, a sut i adnabod ac osgoi’r prif achosion o afiechyd mewn diadell.”

Bydd y gweithdai yn parhau mewn cyfarfod yn ne-ddwyrain Cymru tua diwedd y gwanwyn.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC