Newyddion 

Eleri’n ymuno â thîm HCC i helpu datblygu cadwyni cyflenwi cig coch

Feb 8 2018

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi cryfhau ei adran Datblygu’r Diwydiant gyda phenodiad Dr. Eleri Price fel Swyddog Gweithredol Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi.

Daw Eleri o gefndir amaethyddol. Fe’i magwyd ar fferm ddefaid a llaeth ger Pont-Senni ym Mannau Brycheiniog, ac mae hi nawr yn rhoi cymorth i’w phartner sy’n Reolwr Fferm yn Ystradffin ger Llanymddyfri.

Cyn ymuno â HCC gweithiodd gyda chwmni archfarchnad ar brosiect amaeth cynaliadwy dros nifer o gadwyni cyflenwi.

Yn 2015 cwblhaodd ddoethuriaeth ar fridio ŵyn er mwyn gwella ansawdd bwyta, oedd yn cwmpasu bridwyr hyrddod, ffermwyr, lladd-dai, proseswyr a manwerthwyr. Mae hi hefyd yn gyn-ysgolor HCC, gan deithio dramor i astudio geneteg defaid ar gyfer cig oen o ansawdd uchel.

Yn HCC bydd Eleri yn gweithio ar draws gadwyni cyflenwi cig coch Cymru o ffermwyr i broseswyr a manwerthwyr, gan ganolbwyntio ar sut i gynhyrchu cig i apelio at y cwsmer modern a helpu i yrru gwelliannau o ran effeithlonrwydd fyddai o fudd i ffermwyr ac hefyd gwella cynaliadwyedd amgylcheddol y sector.

“Mae ymuno â HCC fel Swyddog Gweithredol y Gadwyn Gyflenwi yn rhoi’r cyfle i mi gydweithio â phawb yn y diwydiant – o’r fferm i’r fforc!” meddai Eleri. “Edrychaf ymlaen at yr her, ac i gydweithio â phroseswyr a chyrff eraill ar draws Gymru gyfan.”

Dywedodd John Richards, Rheolwr Datblygu’r Diwydiant HCC, “Mae HCC yn unigryw yn y ffaith fod ganddi’r cyfrifoldeb i weithio ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan. Mae llawer o’r heriau pwysicaf i’n diwydiant – sicrhau ein bod yn cynhyrchu cig at ddant y cwsmer cyfoes, gwella oes-silff cig oen, a hybu proffidioldeb a chynaliadwyedd – yn gofyn ar i bob rhan o’r diwydiant i gydweithio.”

“Rwy’n falch fod Dr. Eleri Price wedi ymuno â’r tîm,” ychwanegodd. “Gyda’i arbenigedd mewn geneteg a safon bwyta, yn ogystal â’i phrofiad o fewn y diwydiant, bydd yn gaffaeliad i’r agwedd hon o’n gwaith.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC