Newyddion 

Ffigurau Newydd yn Dangos Allforion Cig Oen ar i Fyny

Feb 15 2018

Mae’r ystadegau diweddaraf ar fasnach y Deyrnas Unedig yn dangos fod 2017 wedi bod yn flwyddyn arbennig ar gyfer allforio cig oen, ond maent hefyd yn tanlinellu faint mae’r diwydiant yn dibynnu ar farchnad Ewrop, yn ôl y corff cig coch Cymreig Hybu Cig Cymru (HCC).

Yn ôl ystadegau masnach sydd newydd eu rhyddhau gan HMRC roedd cynnydd o 14%yn faint o dunelli o gig oen a dafad a werthwyd dramor o gymharu â 2017. Allforiwyd 89,000 o dunelli heb gynnwys crwyn ac offal. Mae’r ffigurau’n cynrychioli Prydain gyfan, ond mae Cymru’n rhan bwysig o’r llwyddiant, gan fod tua thraean o’r diwydiant defaid Prydeinig wedi ei leoli yma, ac mae allforion yn cael eu harwain gan y brand eiconig Cig Oen Cymru PGI.

Gwerth y fasnach hon i Brydain oedd £384 miliwn, sy’n gynnydd o £302 miliwn yn 2015 a £327 miliwn yn 2016.

Dengys yr ystadegau y bu cynnydd sylweddol mewn faint o gig oen a werthwyd i nifer o wledydd gan gynnwys yr Almaen (25% o gynnydd), Gwlad Belg (16%), yr Eidal (13%) a Denmarc (13%).

Mi fu twf mewn allforion i rai gwledydd tu fas i’r Undeb Ewropeaidd megis Hong Kong, y Swistir a Chanada, ond mae’r UE yn dal i gynrychioli 94% o’r fasnach dramor o Brydain mewn cig dafad.

Rhybuddiodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, y byddai parhau gyda masnach rydd i Ewrop yn hanfodol er mwyn cynnal y llwyddiant allforio yma. Ym mis Chwefror cwblhaodd HCC raglen dair blynedd, wedi ei ran-ariannu gan yr UE, i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI mewn nifer o wledydd allweddol.

“Dros y dair blynedd ddiwethaf ry’n ni wedi cydweithio â phroseswyr i hyrwyddo Cig Oen Cymru ac ennill busnes newydd, felly mae’n galonogol gweld twf mewn allforion i nifer o farchnadoedd targed fel yr Almaen, Denmarc a’r Eidal,” meddai Rhys.

“Ry’n ni’n gobeithio adeiladu ar y llwyddiant yma,” ychwanegodd, “ond mae’r allforion yma’n dibynnu llawer ar raddfa gyfnewid gystadleuol y Bunt a’r gallu i fasnachu’n ddi-doll ar draws gyfandir a chanddi 500 miliwn o gwsmeriaid.”

“Bu cynnydd mewn allforion i farchnadoedd newydd, ond mae’r fasnach yn fechan o gymharu â gwledydd fel Ffrainc a’r Almaen lle mae’r brand Cig Oen Cymru PGI wedi sefydlu’n gryf, ac hefyd nid oes gennym yr hawl ar y funud i fasnachu â nifer o wledydd pwysig fel yr UDA a China,” meddai Rhys.

Esboniodd Rhys bwysigrwydd allforion ar gyfer y diwydiant ŵyn yng Nghymru. “Ry’n ni’n allforio traean o’n cig oen bob blwyddyn, a mwy na hynny ar yr adegau prysuraf,” meddai. “Dydy gwerthiant cig coch yn y farchnad gartre ddim yn tyfu, ac hefyd mae’n well gan gwsmeriaid tramor doriadau gwahanol i bobl ym Mhrydain sy’n helpu cael arian gwell am y carcas cyfan. Bydd allforion felly’n parhau’n allweddol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC