Newyddion 

Cig Oen Cymru’n ymuno â’r cogydd Bryn Williams i gefnogi elusen

Feb 19 2018

Ar 28 Chwefror, bydd cinio arbennig iawn yn cael ei gynnal yn un o fwytai gorau gogledd Cymru, Bryn Williams ym Mhorth Eirias, er mwyn cefnogi milwyr sydd wedi cael anaf, cyn-filwyr, a’u teuluoedd.

Mae ABF Elusen y Milwyr yn codi cannoedd o filoedd o bunnoedd ar draws y wlad trwy gynnal nosweithi ‘Cyrri Mawr’. Mae’r elusen nawr wedi derbyn help gan Bryn Williams – y cogydd o Sir Ddinbych sydd wedi codi i frig y diwydiant ac sy’n wyneb adnabyddus ar y teledu – ar gyfer noson arbennig yn ei bistro ym Mae Colwyn.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) hefyd yn cefnogi’r fenter, gan noddi Cig Oen Cymru PGI ar gyfer y fwydlen ac yn rhoi taleb gwerth £75 fel gwobr i’w ddefnyddio yn y bwyty.

Cafodd Stewart Harris a’i deulu gymorth gan ABF Elusen y Milwyr pan gafodd anaf yn Afghanistan yn 2012. Mae e nawr yn cyd-lynnu’r noson Cyrri Mawr arbennig ym mistro Bryn Williams ym Mhorth Eirias.

Dywedodd Stewart Harris; “Mae Elusen y Milwyr yn elusen arbennig iawn sydd yno i edrych ar eich ôl chi a’ch teulu os daw angen. Rwy’ wrth fy modd fod Bryn Williams yn rhoi ei gefnogaeth i’r cinio codi arian yma, yn ogystal â’r Sarsiant Rick Clement sy’n siwr o fod yn brif siaradwr ysbrydoledig. Noson gyrri, gydag ysbrydoliaeth gan gogydd mor uchel ei barch, gan ddefnyddio Cig Oen Cymru o’r safon uchaf – mae’n addo bod yn noson i’w chofio.”

Ychwanegodd Kirstie Jones o HCC; “Ry’n ni wrth ein bodd i gefnogi’r fenter elusennol hon, sy’n gobeithio codi dros £1000 i helpu cyn-filwyr, y rheiny sydd wedi eu hanafu, a’u teuluoedd drwy adegau anodd. Yn ogystal â chefnogi’r achos, bydd gan bobl y cyfle i ennill gwobrau gwych, ac hefyd i brofi dehongliad Bryn o glasur – cyri Cig Oen Cymru PGI!”

Cynhelir y cinio ar Ddydd Mercher, Chwefror 28 am 7 yr hwyr. Mae tocynnau ar gael am £35 o fwyty Bryn Williams ym Mhorth Eirias ar 01492 577525.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC