Newyddion 

Marchnad Saudi Arabia i agor i Gig Oen Cymru

Feb 20 2018

Gall allforion Cig Oen Cymru i Saudi Arabia ddechrau yn ystod y misoedd nesaf, mewn hwb mawr i ddiwydiant defaid y wlad.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn gweithio gyda phroseswyr a phartneriaid Llywodraethol trwy Bartneriaeth Ardystio Allforio y DU (UKECP) i godi cyfyngiadau ar fewnforio cig dafad o Brydain i'r wlad. Yr wythnos hon, derbyniwyd cadarnhad y byddai'r gwaharddiad yn cael ei godi, yn amodol ar gwblhau tystysgrifau allforio.

Ers amser Saudi Arabia wedi cael ei glustnodi fel blaenoriaeth uchel o ran marchnad i’w ddatblygu ar gyfer Cig Oen Cymru PGI. Mae’n genedl o 33 miliwn o gwsmeriaid gydag un o'r incymau cyfartalog uchaf yn y rhanbarth, ac mae Saudi Arabia yn mewnforio oddeutu 40% o'i gig. Cig oen yw'r cig mwyaf poblogaidd ymhlith poblogaeth Saudi Arabia, yn enwedig ar adeg gwyliau crefyddol.

Mae'r diwydiant yng Nghymru mor barod ag y gall fod i fanteisio ar y newyddion, a all fod werth miliynau i’r sector. Y llynedd, cymerodd HCC a phroseswyr ran mewn taith fasnach a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru i Saudi Arabia, gan gyfarfod â nifer o fewnforwyr a manwerthwyr. Mae HCC hefyd wedi bod yn rhagweithiol o ran  sicrhau bod gan broseswyr sydd â diddordeb yn y farchnad yr ardystiad angenrheidiol i'w allforio i'r deyrnas Arabaidd.

Mae'r newyddion yn cyrraedd ar adeg ffair fasnach Gulfood yn Dubai, sef y ffair fwyd fwyaf y Dwyrain Canol. Mae cynrychiolwyr o’r diwydiant bwyd o Saudi Arabia ac ar draws y rhanbarth yn bresennol, ac mae HCC yno yn hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

Yn ôl Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn; "Mae hyn yn newyddion ardderchog a hir ddisgwyliedig. Nid ar chwarae bach mae cael caniatâd i allforio Cig Oen Cymru i Saudi Arabia, ac mae'n benllanw blynyddoedd lawer o waith.

"Mae'r farchnad hon yn cynnig cyfle enfawr i ni," ychwanegodd Rhys. "Bydd yn cymryd gwaith i sefydlu brand Cig Oen Cymru PGI yn y farchnad, ond mae e eisoes yn adnabyddus yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. O'n gwaith diweddar gyda'r proseswyr o ran ardystio a gyda thaith fasnach Llywodraeth Cymru, teimlwn ein bod ni mor barod ag y gallwn fod i achub ar y cyfle. "

"Gyda Brexit ar y gorwel, mae archwilio marchnadoedd y tu hwnt i'r UE yn bwysicach nag erioed," esboniodd. "Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda ffermwyr a phroseswyr Cymru i wneud y gorau o'r farchnad hon."

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC