Newyddion 

Arolwg yn rhoi hwb i Gig Oen Cymru

Mar 6 2018

Wrth i Ddydd Gŵyl Ddewi roi cyfle perffaith i dynnu sylw at sector bwyd ffyniannus Cymru, rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd mwyaf eiconig y genedl - Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y brand.

Gan fod y rhan fwyaf o ŵyn yn cael eu geni yn y Gwanwyn, uchafbwynt y tymor ar gyfer cig oen yw’r haf tan y Nadolig; ond mae Cig Oen Cymru yn dal i fod ar gael ar yr adeg hon o’r flwyddyn, ac mi gafodd le blaenllaw ar fwydlenni dathliadau Gŵyl Ddewi o Lundain i Dubai oedd yn arddangos bwyd o Gymru.

Trefnodd Hybu Cig Cymru (HCC) i gael barn rhai cannoedd o fwytawyr cig ar draws y DG, a chanfuwyd bod 86% yn ystyried Cig Oen Cymru’n gynnyrch o ansawdd.  Credai 74% fod ganddo well blas, ac roedd 70% yn gwerthfawrogi'r ffaith taw dulliau traddodiadol dwysedd-isel a ddefnyddir i gynhyrchu’r cig.

Mae canlyniadau'r arolwg yn galonogol dros ben am fod dros ddwy ran o dair o'r bobl a holwyd yn byw yn Lloegr, sef marchnad allweddol ar gyfer Cig Oen Cymru wedi’i frandio.

Dywedodd 91% o'r rhai a holwyd y byddent yn chwilio am Gig Oen Cymru wrth siopa yn y dyfodol.

“Nod yr arolwg hwn oedd canfod barn grŵp pwysig o ddefnyddwyr targed – pobl sy’n dewis eu bwyd yn ofalus ac sy'n ymwybodol o frand Cig Oen Cymru - am ansawdd a tharddiad y cig,” meddai Swyddog Gweithredol Marchnata HCC, Pip Gill.

“Ym Mhrydain a rhannau eraill o'r byd datblygedig, dydy’r defnydd o gig ddim yn cynyddu, ac mae defnyddwyr yn rhoi mwy o ystyriaeth i iechyd ac agweddau moesegol," meddai Pip. “Mae rhai defnyddwyr yn prynu cig yn llai aml, ond maen nhw’n rhoi pwyslais ar ansawdd a tharddiad.

“Mae cynhyrchion o safon fel Cig Oen Cymru PGI mewn sefyllfa gryf i fanteisio ar hyn,” ychwanegodd. “Mae canlyniadau’r arolwg yn dangos po fwyaf y bydd pobl yn clywed am gefndir Cig Oen Cymru, y mwyaf tebygol y maen nhw o’i brynu.”

Mae HCC yn cynnal nifer o hyrwyddiadau cyfryngau cymdeithasol i dargedu pobl ar draws y DG sy’n debygol o ddefnyddio Cig Oen Cymru. Mae ‘dewisydd ryseitiau’ ar-lein yn helpu defnyddwyr sydd ar fynd o hyd i gael ysbrydoliaeth ar gyfer prydau bwyd ac i ddewis y toriadau cig cywir. Gofynnwyd i gogyddion a blogwyr bwyd i greu ryseitiau newydd; cynhyrchwyd fideos newydd ar gyfer y sianel ‘Meat Me in the Kitchen’ ar YouTube; a gall defnyddwyr bellach gofrestru am gynigion a gwobrau unigryw trwy’r ‘Teulu Cig Oen Cymru’ newydd’. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.eatwelshlamb.com

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC