Newyddion 

Kate yn ymuno â HCC i gryfhau’r tîm allforio

Mar 23 2018

Gyda chynllun allforio tair blynedd, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ar fin cychwyn ym mis Ebrill, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Kate Patten i gryfhau’r tîm datblygu marchnadoedd tramor.

Mae profiad Kate o’r diwydiant bwyd yn ymestyn o’r fforc yn ôl at y fferm. Yn ddiweddar bu’n gweithio mewn cysylltiadau cyhoeddus ond cafodd ei magu yn Swydd Gaer lle’r mae ei theulu yn berchen ar fuches odro gwartheg Jersey. Symudodd i Geredigion saith mlynedd yn ôl, ac mae hi bellach yn byw ar fferm ddefaid a gwartheg gyda’i phartner yn Nhregaron, ac mae hi wrthi’n dysgu Cymraeg.

Daw’r penodiad wrth i HCC baratoi i gychwyn ar gynllun £1.2 miliwn dros dair blynedd i ddatblygu marchnadoedd tramor, diolch i gyllid a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cabinet Lesley Griffiths yn ffair fasnach Anuga yn Cologne fis Hydref diwethaf.

Bydd y cyllid yn helpu HCC i roi cymorth i’r diwydiant cig coch i ddod dros ansicrwydd Brexit, trwy barhau gyda’r gwaith yn y farchnad Ewropeaidd tra hefyd yn cefnogi proseswyr i archwilio cyfleon newydd mewn ardaloedd fel Canada, y Dwyrain Canol ac Asia.

“Mae ymuno â HCC yn gam delfrydol i mi,” meddai Swyddog Datblygu Allforion HCC Kate Patten. “Mae gymaint o waith yn digwydd o ran marchnata cig coch o Gymru i gwsmeriaid, manwerthwyr a dosbarthwyr.”

“Fel nifer fawr o fewn y sefydliad mae gen i gefndir o ffermio ymarferol, felly bydd yn dda i gyfuno fy ngwybodaeth o’r ffordd yr ydyn ni’n cynhyrchu cig o safon uchel mewn ffordd gynaliadwy yng Nghymru, gyda fy mhrofiad o gysylltiadau cyhoeddus,” ychwanegodd. “Yn sicr, mae pobl ym Mhrydain ac mewn sawl gwlad arall yn parchu cig coch o Gymru; rwy’n edrych ymlaen at adrodd y stori gadarnhaol yna i nifer o gwsmeriaid posib newydd.”

Bydd Kate yn gweithio gyda Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC Rhys Llywelyn a’r Swyddog Gweithredol Allforion Deanna Jones er mwyn cysylltu cynhyrchwyr cig oen, cig eidion a phorc o Gymru gyda darpar-gwsmeriaid o dramor.

Dywedodd Rhys Llywelyn, “Ry’n ni wrth ein bodd i fod wedi penodi Kate i lenwi swydd bwysig o fewn ein tîm allforio. Mae’r grant Llywodraeth Cymru o £1.2 miliwn, yn ogystal â chyllid ychwanegol sydd wedi ei sicrhau trwy gytundeb cydweithio gyda’n cyfeillion yn yr Alban a Lloegr, yn ein galluogi i weithio ar sawl cynllun ar unwaith – y farchnad Brydeinig, gwledydd Ewropeaidd lle mae pobl eisoes yn adnabod ein brandiau, a chyfleon newydd ymhellach i ffwrdd. Mae’n hanfodol ein bod yn gwneud hyn oll, o ystyried yr ansicrwydd dros delerau masnach yn y dyfodol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC