Newyddion 

Cyri Cig Oen Cymru yn codi £1500 i elusen y milwyr

Mar 28 2018

Mae noson arbennig a gynhaliwyd yng ngwesty enwog Bryn Williams ym Mhorth Eirias wedi codi dros £1500 i helpu milwyr sydd wedi cael anaf, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Mae ABF – Elusen y Milwyr yn codi cannoedd ar filoedd o bunnoedd ar draws Brydain bob blwyddyn trwy eu nosweithi Cyri Mawr er mwyn cefnogi teuluoedd pan fo angen.

Rhoddodd yr elusen gymorth i’r cyn filwr Stewart Harris o’r Rhyl pan gafodd anaf yn Afghanistan yn 2012. Er mwyn helpu teuluoedd sydd mewn sefyllfa debyg penderfynodd Stewart i gael cymorth y cogydd enwog Bryn Williams, a Hybu Cig Cymru (HCC) i gynnal cinio Cig Oen Cymru arbennig ym mistro Bryn ym Mhorth Eirias.

Mwynhaodd dwsinau o westeion gyri Cig Oen Cymru bendigedig gyda nifer o brydau blasus eraill, ynghyd â gwrando ar y gwestai arbennig Sgt. Rick Clement, a chodi arian trwy arwerthiant o wobrau arbennig.

Dywedodd Swyddog Marchnata HCC Kirstie Jones, “Roedd HCC yn falch o gefnogi ABF – Elusen y Milwyr a Bryn Williams i gynnal y noson gyri Cig Oen Cymru. Er gwaetha’r eira, daeth nifer dda iawn o bobl ynghyd i gefnogi’r cinio, gan roi’n hael iawn i’r achos. Rwy’ wrth fy modd fod dros £1500 wedi ei godi er mwyn cefnogi milwyr sydd wedi cael anaf, eu teuluoedd, a chyn-filwyr.

Dywedodd Bryn Williams; “Pan ddaeth Stewart Harris atom i gefnogi’r Cyri Mawr arbennig yma, roedden ni’n falch iawn i helpu. Mwynhaodd pawb yr achlysur, ac mae’n wych i godi gymaint er budd helpu pobl sydd wir angen.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC