Newyddion 

Enillwyr cystadleuaeth yn dysgu sut i berffeithio prydau porc o Gymru gyda'r cogydd teledu, Angela Gray

Apr 6 2018

Ar ôl cyhoeddi enillydd cystadleuaeth 'Canfod Porc Lleol', mwynhaodd wyth person lwcus ddiwrnod yng Ngwinllan hardd Llanerch yn dysgu sut i baratoi'r prydau porc perffaith gyda'r cogydd teledu gwych, Angela Gray. Cafodd yr enillydd, Alison Philip, a saith gwestai eu harwain drwy ddosbarth meistr ar sut i baratoi a choginio pum rysáit borc wych a oedd yn cynnwys amrywiaeth o sgiliau gyda'r nod o ddangos y gwahanol ffyrdd y gallwch ddefnyddio porc. Roedd y ryseitiau'n cynnwys coginio'n araf, cochi'n boeth a barbeciwio, gwneud selsig, stwffio a rhwymo yn ogystal â pharatoi'r borc-pei berffaith.

I ennill y gystadleuaeth, gofynnwyd i ymgeiswyr ddod o hyd i'w cyflenwr porc agosaf gan ddefnyddio map 'Canfod Porc Lleol' Porc.Cymru a'i rannu ar gyfryngau cymdeithasol. Fel rhan o'r wobr, derbyniodd Alison hamper hefyd yn llawn cynnyrch porc gan ei chigydd lleol, y Black and White Pig Company, er mwyn iddi allu rhoi cynnig ar ei sgiliau newydd gartref.

Meddai Angela Gray, cogydd teledu,

“Er fy mod wedi cynnal sawl dosbarth meistr gwahanol dros y blynyddoedd yn fy ysgol goginio, dyma'r tro cyntaf i sesiwn y dosbarth meistr gyflwyno ryseitiau blasus ac amrywiol gyda gwahanol doriadau o borc yn unig.

“Dwi wrth fy modd yn gweithio gyda'r cig hwn. Mae'n gynhwysyn hyblyg dros ben a chaiff ei ddefnyddio mewn nifer o ddulliau coginio gwahanol mewn gwledydd ledled Ewrop, America ac Asia. Fodd bynnag, yma yn y DU, teimlaf nad yw porc yn cael ei werthfawrogi ddigon felly mwynheais y cyfle i rannu awgrymiadau ar sut i gael y gorau ohono. Dwi'n gobeithio y gwnaeth Alison a'i ffrindiau fwynhau eu diwrnod a'u bod wedi mynd â gwybodaeth newydd a hyder yn y gegin gyda nhw i arbrofi gyda'r toriadau llai adnabyddus o borc."

Meddai enillydd y gystadleuaeth, Alison Philip,

“Ni allwn gredu'r peth pan enillais i; dwi erioed wedi ennill unrhyw beth o'r blaen ac roedd yn syrpréis go iawn! Gwnaethom fwynhau dysgu gan Angela yn fawr a chawsom amser da iawn. Nid oeddwn i erioed wedi ystyried coginio darn o borc ar y barbeciw o'r blaen, roedd yn blasu'n arbennig ac mae'n rhywbeth y byddai'n sicr yn ei wneud eto yn y dyfodol. Ni allwn ddiolch digon i Porc.Cymru ac rydym yn gobeithio trefnu taith arall i un o ddigwyddiadau Angela ar ddydd Sadwrn.”

Mae prynu cynnyrch lleol yn helpu i gyfrannu at ffordd gynaliadwy o fyw ac yn helpu'r amgylchedd. Mae gan gynnyrch lleol lai o 'filltiroedd bwyd' gan nad oes rhaid ei gludo ar draws y byd ac mae'n cefnogi busnesau lleol a'r economi leol.

Meddai Kirstie Jones, Swyddfa Datblygu'r Farchnad Hybu Cig Cymru (HCC);

“Mae'r hinsawdd a'r dirwedd yng Nghymru'n darparu amgylchedd naturiol i gynhyrchu porc o safon. Mae ffermwyr Cymreig yn aml yn addasu eu dulliau ffermio yn unol â'r adeg o'r flwyddyn, gan roi'r union ofal i'w moch y mae ei angen arnynt ym mhob tymor. Mae gan ein ffermydd Cymreig mwy traddodiadol gadwyni cyflenwi byrrach yn aml. Mae hyn yn helpu i gefnogi busnesau lleol ac mae'n well i'r amgylchedd.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC