Newyddion 

Myfyrwyr o’r Eidal yn darganfod gwir flas Cymru

Apr 20 2018

Bu pen-cogyddion Ewropeaidd y dyfodol yn teithio ar hyd Cymru yn ddiweddar, gan brofi’r gorau o ddiwylliant bwyd y wlad, gan gynnwys Cig Oen Cymru PGI.

Daeth y grŵp o 14 o fyfyrwyr o’r Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Prifysgol Gwyddorau Cogyddol) yn Pollenzo, yr Eidal, sef sefydliad byd-enwog sy’n arbenigo mewn atudiaethau bwyd a choginio. Mae nifer o’i raddedigion yn mynd ymlaen i weithio mewn polisi bwyd a chwmnïau pwysig o fewn y diwydiant.

Roedd y myfyrwyr, sydd oll yn dilyn cyrsiau israddedig yn y brifysgol, yn teithio trwy Cymru am wythnos. Cawsant y cyfle i astudio bwytai Caerdydd, gwneud seidr yng Nghaerffili, tatws sir Benfro, sut y mae ffermwyr yn magu ŵyn, a ffyrdd traddodiadol Gymreig o wneud caws, cyn anelu am Fachynlleth er mwyn profi Cig Oen Cymru PGI.

Mwynheodd y myfyrwyr ymweliad â siop gigydd William Lloyd Williams, lle y cawsant weld dosbarth meistr ac arddangosfa ar ba doriadau o gig oen sydd ar gael. Yna, buont yn mwynhau pryd arbennig o Gig Oen Cymru, wedi ei noddi gan Hybu Cig Cymru (HCC), wedi ei goginio gan Gareth Johns, perchennog a phen-cogydd gwesty’r Wynnstay ym Machynlleth.

Creodd Gareth bryd ‘Oen Mêl’, sef ysgwydd o gig Oen Cymru, wedi ei goginio mewn seidr a mêl ac yna’i weini gyda stwnsh a llysiau lleol a bresych.

Cafodd y myfyrwyr gyflwyniad gan Gareth, sy’n Lysgennad dros Goginio Cymreig ac sydd wedi paratoi bwyd i’r Frenhines, i esbonio rhinweddau bwyd lleol:

“Rwy’ wedi gweithio mewn ceginau ar draws y byd ond rwy’n credu’n gryf mai Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd. Mae’r cig oen ac eidion o’r ardal hon ym Mro Ddyfi yn ddihafal o ran ei gysondeb a’i flas.”

Mae Gareth hefyd yn lysgennad Cymru dros y mudiad rhyngwladol Slow Food, sy’n anelu at ailgyflwyno gwerthoedd traddodiadol bwyd a pharch at gynhyrchwyr sy’n gweithio mewn harmoni â’u hamgylchedd. Mae gan yr Università degli Studi di Scienze Gastronomiche gysylltiadau cryf gyda’r mudiad a dyma’r trydydd tro y bu’r myfyrwyr i Gymru i weld Gareth.

Dywedodd tiwtor y cwrs Rowan Hallet, “Ry’n ni wedi mwynhau ein taith i Gymru yn fawr iawn ac wrth gwrs blasu Cig Oen Cymru traddodiadol. Ry’n ni wedi cael blas go iawn ar ddiwylliant bwyd y wlad ac yn gwerthfawrogi’r angerdd sydd gan ffermwyr, cynhyrchwyr, cigyddion a chogyddion i gyflwyno’r bwyd yma o safon uchel. Bu’r dystiolaeth ar flaenau’n tafodau trwy gydol y daith!”

Dywedodd Rheolwr Marchnata HCC, Rhys Llywelyn, “Roedden ni wrth ein bodd i gwrdd â’r myfyrwyr a chyflwyno iddynt hanes Cig Oen Cymru, a phwysleisio sut y mae’n rhan annatod o ddiwylliant bwyd Cymru.”

“Roedd gan y myfyrwyr ddiddordeb mawr mewn profi blas y cig, ac mewn sut yr oedd yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Rwy’n gobeithio y byddant wedi magu diddordeb a dealltwriaeth o Gig Oen Cymru y bydd yn aros gyda nhw yn eu hastudiaethau a’u gyrfaon yn y dyfodol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC