Newyddion 

Ffermwr ifanc o Sir Drefaldwyn yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth cig coch

May 22 2018

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer ysgoloriaeth teithio Hybu Cig Cymru (HCC), ac mae ffermwr ifanc o Sir Drefaldwyn wedi bod yn annog eraill i fanteisio ar y cyfle i ddysgu o’r arferion gorau o bob cwr o’r byd.

Enillodd Thomas Howells, o Lanerfyl ym Mhowys, ysgoloriaeth HCC y llynedd i astudio system laswelltir yn Seland Newydd sy’n cyfuno cylchdroi glaswellt a darparu dŵr ffres er mwyn sicrhau tir glas o ansawdd uchel trwy gydol y tymor.

Mae’r daith wedi newid bywyd gwaith Thomas ac maen argymell i ffermwyr eraill Cymru ddilyn ôl ei droed a manteisio ar y “cyfleoedd gwych” y mae ysgoloriaeth HCC yn ei gynnig.

Ond bydd yn rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb fod yn gyflym oherwydd bod dyddiad cau’r cais ysgoloriaeth eleni (Mehefin 18, 2018) yn agosáu.

“Rwy’n byw ar fferm deuluol 350 erw ac nid oes lle i ehangu – does dim llawer o dir yn codi ar rent nag i’w brynu’n aml iawn, felly mae’n anodd cynyddu maint y ddiadell. Mae hynny’n golygu bod yn rhaid talu sylw i wella effeithlonrwydd,” meddai Thomas. “Roeddwn i'n teimlo y byddai ymweld â Seland Newydd yn fwyaf buddiol oherwydd eu gwaith arloesol gyda'r system Technograzing.”

Ar ôl ei weld ar waith, mae’n amcangyfrif bod y system, syn cylchdroi glaswelltir ac yn cyfarwyddo’r stoc er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cynnwys mwyaf maethlon, yn gallu golygu cynhyrchiant sydd 40 y cant yn uwch trwy gynllunio a defnyddio’r tir mewn ffordd callach. “Mae llafn glaswellt fel panel solar, gan ddal bob gronyn o egni o oleau’r haul. Tri diwrnod ar ôl cael ei bori, bydd y planhigyn yn ceisio tyfu yn ôl ac mae pori ar yr adeg hynny yn lleihau’r cynnyrch yn sylweddol.”

Dywedodd y gall ffermwyr wneud defnydd effeithiol o hyd at 50 y cant o’u glaswellt mewn dull arferol o bori; gyda Technograzing, defnyddir tua 80-90 y cant. “Mae'n golygu meddwl yn nhermau cynnyrch fesul hectar, nid cynnyrch y pen,” esboniodd Thomas.

“Mae dŵr hefyd yn chwarae rôl enfawr mewn rheoli pori. Bydd yn eich galluogi i bori ardaloedd yn llawer mwy effeithlon. Mae Technograzing yn ymwneud â chyfarwyddo'r anifeiliaid fel eu bod yn pori’r tir yn lân,” meddai.

Wrth annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth HCC, dywedodd Thomas “Mae'n ddi-os yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd sy’n gweithio yn y diwydiant, ac mae’n eich cyflyru chi i feddwl sut y gallwch chi addasu a mabwysiadu syniadau newydd i wneud y fferm yn fwy masnachol, yn fwy effeithlon a fwy llwyddiannus.”

Yn ôl Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC, James Ruggeri; “Dyma’r ail flwyddyn ar hugain o’r ysgoloriaeth, ac unwaith eto rydym yn chwilio am geisiadau gan unigolion sy’n awyddus i ddysgu am y diwydiant a gweld beth ellir ei wneud yn well yma yng Nghymru. Mae llawer o bobl allweddol yn y gadwyn gyflenwi cig coch yng Nghymru - gan gynnwys llywyddion presennol Undeb Amaethwyr Cymru a NFU Cymru – ymhlith ein cyn-ysgolorion, felly mae Cymdeithas y Cyn-Ysgolorion yn ffordd wych o adeiladu rhwydweithi yn y sector cig coch.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC