Newyddion 

Oes gennych chwilfrydedd ac uchelgais? Peidiwch a gadael i’r cwch i hwylio!

Jun 8 2018

Os y’ch chi’n ffermwr, yn gigydd neu’n gogydd sy’n awchu am wybodaeth newydd, yna peidiwch a cholli’r cwch – neu’r awyren!

Gallech fod yn cymwys am ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru (HCC) a fydd yn helpu at eich costau teithio i weld sut mae’ch cyfoedion ar draws y byd yn arloesi.

Ond mae’r dyddiad cau – Mehefin 18, 2018 – yn agosau!

Mae’r ysgoloriaeth sy’n cael ei redeg gan HCC bellach yn un-ar-hugain oed, ac erbyn hyn mae cymuned o dros 40 o ysgolorion o Gymru sydd wedi cael budd i’w busnes, ac wedi cyflwyno gwybodaeth newydd i’w cyfoedion ar yr arferion rhyngwladol gorau.

“Mae’r gymdeithas o gyn-ysgolorion sydd wedi medru teithio dramor nawr yn ddigon ar gyfer dau dim rygbi, ac eilyddion hefyd,” meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC, James Ruggeri.

“Maent wedi dysgu mwy am ystod eang iawn o bynciau, o geneteg i reoli tir glas, ac o werthuso carcasau i dueddiadau’r cwsmer, gan gyfrannu llawer at wybodaeth o fewn pob rhan o’r diwydiant cig coch yng Nghymru,” meddai.

“Dim ond unwaith y flwyddyn y mae’r Ysgoloriaeth ar gael ac mae’r dyddiad cau bron a chyrraedd, felly rhowch gais yn syth ac efallai mai chi fydd y nesaf mewn rhestr hir a nodedig o bobl sydd nawr yn rhan o gymdeithas gyn-ysgolorion HCC,” meddai James.

 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC