Newyddion 

HCC yn ymuno ag Ymrwymiad Courtauld i wneud bwyd yn fwy cynaliadwy

Jun 3 2016

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff diweddaraf i ymuno â ‘Courtauld 2025’, cytundeb gwirfoddol uchelgeisiol sy’n dod â nifer o fudiadau yn y sector fwyd ynghyd er mwyn sicrhau bod cynhyrchu bwyd a diod yn dod yn fwy cynaliadwy.

Amcan Courtauld 2025, cynllun o dan nawdd WRAP (Waste and Resources Action Programme), yw torri’r adnoddau naturiol a ddefnyddir wrth gynhyrchu’n bwyd a diod o 20 y cant yn ystod y ddegawd nesaf.

Mae’r cynllun yn cynnwys lleihau faint o fwyd sy’n cael ei wastraffu, a chynhyrchu’n fwy effeithiol er mwyn cwrdd â sialens twf y boblogaeth fyd-eang a newid hinsawdd.

Yn ôl Dr. Julie Finch, Rheolwr Polisi a Strategaeth Gorfforaethol HCC; “Mae ymrwymiad Courtauld 2025 yn cyd-fynd yn dda gyda nifer o amcanion strategaethol HCC. Ry’n ni eisoes yn cefnogi ymchwil sy’n cyfrannu at wella cynaliadwyedd glaswelltir a chynhyrchu cig, ac yn cymryd rhan flaenllaw wrth drosglwyddo canlyniadau’r ymchwil ddiweddaraf i ffermwyr ac eraill.

“Bydd cynyddu effeithiolrwydd trwy gydol y gadwyn gyflenwi cig coch yn dod â manteision i ffermwyr a chynhyrchwyr, tra’n helpu ni i gwrdd â’n hamcanion o ran cynaliadwyedd amgylcheddol,” ychwanegodd Dr. Finch.

“Rwy’n falch mai HCC yw’r corff diweddaraf i ymuno gydag Ymrwymiad Courtauld 2025, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nifer o bartneriaid er mwyn gwireddu’r amcan o gynyddu effeithiolrwydd a chynaliadwyedd.”

Dywedodd Richard Swannell, Cyfarwyddwr Systemau Bwyd Cynaliadwy WRAP: “Ry’n ni’n wynebu sialensiau enfawr o ran cynnydd ym mhoblogaeth y byd, newid hinsawdd a phrinder adnoddau. Courtauld 2025 yw’n cytundeb mwyaf uchelgeisiol ac ry’n ni wrth ein bodd fod HCC wedi dangos cefnogaeth trwy arwyddo’r ymrwymiad.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC