Newyddion 

Cyfle i ddweud eich dweud am wefan HCC

Feb 17 2014

Mae pawb sy'n ymwneud â'r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael gwahoddiad i roi barn am wefan gorfforaethol Hybu Cig Cymru (HCC).

Gall ymwelwyr â gwefan gorfforaethol HCC – www.hccmpw.org.uk – lenwi holiadur byr i roi eu barn am gynnwys, hwylustod a defnyddioldeb y safle.

Hefyd, gofynnir iddynt am awgrymiadau ynglŷn â sut maen nhw'n credu y gellir gwella'r wefan.

Dywedodd Gwyn Howells, Prif Weithredwr HCC: “Mae gwefan gorfforaethol HCC yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth bwysig a gwerthfawr ar gyfer pawb sy'n ymwneud â'r diwydiant cig coch.

“Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn bwriadu llaesu dwylo.Dyna pam rydym yn gofyn yn gyson am farn ymwelwyr â'r safle ynglŷn â'r cynnwys ac am unrhyw awgrymiadau ar gyfer ei wella.

“Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu hastudio a byddwn yn cyflwyno newidiadau a fydd yn  gwella profiad y sawl sy'n ymweld â'r safle.”

Yn dilyn ymgynghoriad cynharach, cyflwynodd HCC ffwythiant i gymharu prisiau mewn hyd at bedair marchnad ar y tro.

“Mae hyn yn un enghraifft yn unig o sut rydym wedi cymryd sylw o adborth y rhai sy'n gweithio yn y diwydiant ac wedi cyflwyno gwelliannau fel canlyniad,” meddai Mr Howells.

Mae'r holiadur ar gael ar http://welsh.hccmpw.org.uk/questionnaire

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC