Newyddion 

Ystadegau cig eidion ar gyfer 2016 yn dangos sut mae’r diwydiant yn addasu i ddod yn fwy proffidiol

Feb 22 2017

Gwelodd y diwydiant amaeth gynnydd mewn cynnyrch bîff yn ystod 2016, er gwaetha lleihad ym mhwysau cyfartalog y carcas o ganlyniad i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei Bwletin Farchnad ar gyfer Chwefror 2017.

Dengys ffigurau diweddaraf Defra mai’r cyfanswm o wartheg cig eidion a laddwyd ym Mhrydain oedd 1,974,900, cynnydd o 2.4% o’i gymharu â 2015.

Dywedodd Swyddog Gwybodaeth y Diwydiant HCC, John Richards; “Fel arfer, byddai cynnydd o 45,000 yn nifer y da yn adlewyrchu cynnydd sylweddol yng nghyfanswm y cynnyrch. Ond nid dyma oedd y sefyllfa oherwydd fod pwysau cyfartalog y carcas wedi gostwng yn ystod y flwyddyn. Oherwydd hyn, cyfanswm y cig o anifeiliad bîff oedd 693,000 tunnell, cynnydd o 1% yn unig.”

Y brif reswm dros y lleihad mewn pwysau carcasau oedd y newid mewn manylion pwysau safonol proseswyr ar draws Brydain.

Ychwanegodd John Richards: “Yn ystod 2016 penderfynodd y rhan fwya o’n proseswyr i leihau’r band pwysau uchaf i tua 400kg, er mwyn cwrdd â gofynion y cwsmer am ddarnau llai o gig sy’n coginio’n gyflymach.”

“Ymatebodd cynhyrchwyr cig eidion i’r newidiadau hyn trwy gynhyrchu carcasau ysgafnach. Roedd cyfartaledd pwysau bustych yn 372.4kg, sef 2kg yn ysgafnach na llynedd, ac roedd pwysau heffrod 3kg yn llai sef 327.9kg ar gyfartaledd. Gallwn weld gostyngiad mewn pwysau hefyd gyda theirw ifainc; yn 2016 ar gyfartaledd roeddent yn pwyso 327.1kg, bron 17kg yn ysgafnach na 2015.”

Rhoddodd data BCMS hefyd wybodaeth am newid yn yr oedran cyfartalog o anifeiliaid yn cael eu danfon i’r lladd-dy yn 2016.

“O gymharu â 2015, roedd llai o wartheg o 26-30 mis oed yn mynd trwy’r lladd-dy yn ôl ystadegau BCMS, er gwaetha’r cynnydd yn y cyfanswm,” meddai John Richards. “Fel yn achos pwysau’r carcasau, mae hyn yn dangos sut mae cynhyrchwyr yn ymateb i’r farchnad.”

“Tra fod rhai cynhyrchwyr wedi eu siomi ym mhwysau is y carcasau a welwyd yn 2016, mae prosiect a ran-gyllidwyd gan HCC yn dangos mai un o’r prif ffactorau wrth wneud cynhyrchu cig eidion yn fwy proffidiol yw gostwng yr oedran lladd tra’n parhau i gwrdd â gofynion y farchnad.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC