Newyddion 

Allforwyr cig coch yn mynychu digwyddiad rhyngwladol

Oct 12 2016

Paris fydd lleoliad cyrch marchnata ac arddangosfa o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn nigwyddiad arloesedd bwyd mwyaf y byd a marchnad fasnachu fawr yr wythnos nesaf.

Bydd sioe fasnach SIAL yn llwyfan i 7,000 o gwmnïau o fwy na 100 o wledydd dros bum niwrnod a bydd yn denu pobl o’r sector manwerthu a gwasanaeth bwyd o bob cwr o’r byd.

Yn y digwyddiad, bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn darparu platfform i allforwyr cig coch Cymru feithrin eu cysylltiadau busnes a datblygu cysylltiadau gyda chwsmeriaid newydd mewn marchnadoedd dros y byd.

Bydd cyflenwad cyson o samplau suddlon yn temptio’r masnachwyr i stondin HCC lle bydd tîm arbenigol o asiantau allforio o Ewrop yn bresennol i weithredu fel dolen gyswllt rhwng allforwyr Cymru a mewnforwyr dylanwadol.

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC yn ymuno â HCC ddydd Llun 17 Hydref ar gyfer derbyniad i ddathlu safon cig coch Cymru.

Meddai Cadeirydd HCC, Dai Davies: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r Ysgrifennydd Cabinet i stondin HCC yn SIAL ac i hwyluso nifer o drafodaethau gyda phrynwyr dylanwadol sydd â diddordeb brwd yn y cig gwych sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru. Ein nod fydd cynorthwyo cynhyrchwyr Cymru i droi’r diddordeb yn werthiannau yn y dyfodol.

“Mae marchnadoedd allforio yn hollbwysig i sector cig coch Cymru; mae tua 35% o’r cig dafad ac 13% o’r cig eidion sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn cael ei allforio. Mae SIAL yn gyfle perffaith i ymgysylltu â chwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid. Mae’n chwarae rôl ganolog wrth ddylanwadu ar weithgaredd allforio yn dilyn y cysylltiadau cychwynnol sy’n cael eu creu yn y digwyddiad.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC