Newyddion 

Cig Oen Cymru’n ceisio ennill cyfran uwch o sector €73 biliwn

Feb 28 2017

Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn dwy sioe fasnach fawr yn yr Almaen, fel rhan o ymgais i hawlio cyfran uwch o ddiwydiant gwasanaeth bwyd y wlad a chynyddu proffil y cynnyrch ymhlith cwsmeriaid.

Rhoddodd cogyddion gyfle i bobl flasu safon a hyblygrwydd Cig Oen Cymru PGI yn nigwyddiad Lebensmittel Praxis Fleischkongress yn Bonn, ac mewn ffair ym Merlin a drefnwyd gan y cwmni cyflenwi bwyd TransGourmet, tua diwedd mis Chwefror.

Mae’r farchnad gwasanaeth bwyd ar i fyny’n sylweddol yn yr Almaen. Yn 2015, cynyddodd gwerthiant yn y sector o 3.5% gan gyrraedd €73.6 biliwn. Mae gan boblogaeth y wlad hoffter at gig, gan fwyta tua 60kg y pen, sy’n rhan o’r rheswm pam mai’r sector cig a selsig yw’r gyfran fwyaf o ddiwydiant bwyd yr Almaen.

Yn rhannol oherwydd y tueddiad cynyddol i Almaenwyr fwyta allan mewn bwytai, caffis a bariau byrbryd, daw’r wlad yn drydydd yn y rhestr fyd-eang o brif fewnforwyr bwyd a chynnyrch amaethyddol.

“Mae’r sector gwasanaeth bwyd yn enfawr yn yr Almaen, ac mae’n cynrychioli cyfle gwerthfawr i Gig Oen Cymru yn enwedig,” meddai Swyddog Datblygu Allforio HCC, Alex James.

“Mae galw yno am amrywiaeth o gig o safon uchel. Mae Cig Oen Cymru, gyda’i statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) sy’n rhoi hyder i gwsmeriaid o ran ei darddiad a safonau’r diwydiant amaeth a’i gynhyrchodd, yn dod yn fwy poblogaidd mewn bwytai, ac yn cael ei gynnwys yn gynyddol yn rhestrau cynnyrch gorau nifer o fewnforwyr a chwmnïau arlwyo.

“Roedd ein presenoldeb yn y sioeau yma yn Bonn a Berlin yn rhan o raglen i ddwyn ein cynnyrch at sylw mwy o gwsmeriaid, a sicrhau fod Cymru’n derbyn cyfran deg o’r fasnach hon sydd werth €73 biliwn.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC