Newyddion 

‘Calan Awst Calan Oen’ yn taro tant tymhorol

Aug 5 2016

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu llwyddiant y digwyddiad ‘Calan Awst Calan Oen’ cyntaf ar Awst 1, sef dathliad i nodi’r prif dymor i brynu Cig Oen Cymru PGI o safon.

Roedd y digwyddiad newydd yn fodd o roi cychwyn ar ymgyrch farchnata cig oen HCC yn yr haf a’r hydref, gan adeiladu ar hen draddodiad o nodi Awst 1 fel dathliad cynhaeaf cynta’r flwyddyn.

Hyrwyddwyd ‘Calan Awst Calan Oen’ hefyd er mwyn pwysleisio’r elfen dymhorol i’r cynnyrch eiconig Gymreig hwn. Dangosodd ymchwil gan HCC fod cwsmeriaid yn awyddus i brynu bwyd sy’n dymhorol, ond fod diffyg ymwybyddiaeth fod mwy o Gig Oen Cymru ar gael yn y siopau o ail hanner yr haf hyd at y Nadolig.

Cynhaliwyd digwyddiadau blasu arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol, rhostiwyd oen cyfan yng nghartref y ffermwr enwog Gareth Wyn Jones, a lansiwyd taith haf HCC o gwmpas yr archfarchnadoedd yng Nghaerfyrddin.

Ar gyfryngau cymdeithasol, roedd yr hashnodau #Calanoen a’r fersiwn Saesneg #Llambsday yn boblogaidd ar Awst 1, gyda dros 1600 o negeseuon trydar ar y thema. Cafodd y digwyddiad gefnogaeth eang gan y diwydiant. Cymerodd undebau’r NFU ac UAC ran yn nigwyddiadau Awst 1 yn ogystal â rhannu gwybodaeth arlein, ac felly hefyd aelodau o’r Clwb Ffermwyr Ifanc a’r Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol.

Cymerodd dros 5000 o bobl ran mewn cystadleuthau arlein o gwmpas y digwyddiad. Anogwyd cwsmeriaid i awgrymu rysetiau Calan Oen, gydag awgrymiadau o gratin cig oen a llysiau, oen rhost gyda saws cyrens coch, a chyrri cig oen gyda thatws a sbigoglys ymhlith yr enillwyr a gafodd wobr o lyfr rysetiau Cig Oen Cymru.

“O ystyried mai dyma’r flwyddyn gynta i Galan Oen gael ei chynnal, rwy’n falch o lwyddiant y digwyddiadau,” meddai Prys Morgan, Pennaeth Gweithrediadau HCC. “Cafwyd sylw da ymhlith cwsmeriaid ar-lein, ac roedd yn ffordd dda i ni roi hwb i’n ymgyrch marchnata Cig Oen Cymru yn y farchnad Brydeinig ac i bwysleisio’r elfen dymhorol i’r cynnyrch.”

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n helpu’n ymdrechion i hybu Cig Oen Cymru eleni; gweithion ni gyda phob rhan o’r diwydiant,” ychwanegodd Prys. “Bydd HCC nawr yn edrych i weld sut y gallwn ni adeiladu ar hyn yn y ffordd fwya effeithiol at y dyfodol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC