Newyddion 

Pen-cogyddion Llundain yn mwynhau a chanmol Cig Oen Cymru

Jun 29 2016

Roedd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn llawn canmoliaeth o Gig Oen Cymru PGI pan fuon nhw’n gwledda ar y cig mewn noson arbennig yn siop enwog Fortnum and Mason yn Piccadilly, Llundain.

Cawson nhw eu gwahodd yno gan Glwb Cig Oen Cymru HCC (Hybu Cig Cymru) i ddathlu’r ffaith fod mwy a mwy o Gig Oen Cymru yn cael ei ddefnyddio yn nhai bwyta gorau’r brifddinas.

Roedd y derbyniad yn gyfle hefyd i anrhydeddu un o’r rhai sy’n cyflenwi llawer o’r cig, sef Daphne Tilley o Henllan, Dinbych, a dderbyniodd MBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei gwasanaeth i’r diwydiant bwyd – ac yn enwedig i Gig Oen Cymru.

Dros ginio bu pawb yn clodfori safon uchel Cig Oen Cymru PGI. Dywedodd Julian Lanclume, is-brif ben-cogydd Fortnum and Mason: “Rwy’n gwirioni ar Gig Oen Cymru. Mae mor suddlon, blasus a brau. Mae’n hollol wych. Dydyn ni ddim wedi cael hyd i unrhyw gig oen sydd cystal â Chig Oen Cymru.”

Mae gan Fortnum and Mason lawer o gwsmeriaid pwysig sy’n dod i Piccadilly dro ar ôl tro i brynu Cig Oen Cymru. “Maen nhw’n dod nôl i ofyn amdano a’i brynu.  Mae’n anrhydedd gallu gwerthu’r cig yn ein siop ac rydym yn falch dros ben o allu ei gyflenwi i’n cwsmeriaid.”

Roedd Adam Hilliard, Prif Ben-cogydd Frederick’s of Islington yn cytuno: “Does dim byd tebyg i Gig Oen Cymru! Rwy wedi rhoi cynnig ar ddefnyddio cigoedd oen eraill – ac mae 'na wahaniaeth mawr. Fedrwch chi ddim curo’r melyster, yr oglau wrth iddo goginio ac, wrth gwrs, y blas anhygoel.  Mae’n berffaith!”

Hefyd, tynnwyd sylw at flas nodedig Cig Oen Cymru gan Ryan Brown, Prif Ben-cogydd tŷ bwyta Oblix yn The Shard. “Fel pen-cogydd, rwy’n ystyried blas yn flaenoriaeth. Yn Oblix mae’n hollbwysig ein bod yn cynnig y cynnyrch gorau oll i’r cwsmer – ac yn ein barn ni,  Cig Oen Cymru yw hwnnw.”

Roedd Matt Greenwood, Prif Ben-cogydd, Sofitel, St James, yn cytuno: “Yr hyn rwy’n hoffi mwyaf am Gig Oen Cymru PGI yw ei flas anhygoel. Rwy’n defnyddio’r cig ers blynyddoedd – a hynny mewn tri neu bedwar tŷ bwyta. Pan fydda i’n symud ymlaen bydd y tŷ bwyta blaenorol yn dal i ddefnyddio Cig Oen Cymru am fod ei ansawdd mor dda.

Dysgodd Jamie Oliver, Ainsley Harriott ac Anthony Worrall Thompson eu crefft yng Ngholeg Westminster Kingsway. Un o'u darlithwyr oedd Jose Souto, sy’n pwysleisio pwysigrwydd  natur dymhorol a ffresni Cig Oen Cymru. “Mae defnyddio cynnyrch tymhorol yn bwysig dros ben.  Pan fydd Cig Oen Cymru yn ei dymor, mae ar frig ein rhestr.  Mae’n gynnyrch diguro ac mae pawb ohonom yn edrych ymlaen at ei ddefnyddio yma yn Llundain.”

Roedd Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells yn cydnabod y gwaith enfawr a wnaed gan Daphne Tilley, a chroesawodd gynrychiolwyr y tai bwyta a’r pen-cogyddion Michelin i ddigwyddiad Clwb Cig Oen Cymru: “Mae’r ymateb anhygoel a gafwyd heno yn brawf o ansawdd Cig Oen Cymru PGI ac yn adlewyrchu ei boblogrwydd yn Llundain.

“Mae’r sector gwasanaeth bwyd yn sector pwysig i ni anelu ato yn y dyfodol. Mae’r brand o’r ansawdd gorau, mae yna alw mawr amdano a rhaid i ni fanteisio ar hynny er budd y gadwyn gyflenwi gyfan yng Nghymru. Rydym yn gobeithio y bydd y berthynas hon yn datblygu yn y dyfodol fel y gallwn weld mwy o Gig Oen Cymru PGI ar fwydlenni’r tai bwyta gorau yn Llundain.”

Bu rhai o’r pen-cogyddion yn annog eraill i ymuno â Chlwb Cig Oen Cymru HCC. Dywedodd Adam Hilliard: “Rwy’n fodlon iawn i helpu eraill i ymuno â Chlwb Cig Oen Cymru. Mae’n dod â ni’r pen-cogyddion at ein gilydd.”

Roedd Ryan Brown hefyd yn awyddus i annog eraill i ymuno â Chlwb Cig Oen Cymru. “Rydym yn defnyddio adnodd a chyflenwyr neilltuol. Mae Daphne yn enghraifft odidog o'r modd y mae cyflenwyr yn rhoi cymaint o ofal dros y cig maen nhw’n ei gynhyrchu. Mae’n gynnyrch y mae pobl yn falch o’i fwyta a’i fwynhau, oherwydd mae’n gynnyrch lleol nad oes ei fath yn y byd.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC