Newyddion 

Bridiwr o Golorado yn Arwain Trafodaeth am Gig Eidion

Oct 10 2016

Y bridiwr gwartheg nodedig o’r Unol Daleithiau, Lee Leachman, oedd y prif siaradwr mewn cynhadledd bwysig ar eneteg a gynhaliwyd ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yr wythnos ddiwethaf. Trefnwyd y gynhadledd ar ‘Hybu Proffidioldeb y Fuches Eidion Drwy Arloesedd’, gan Hybu Cig Cymru (HCC) a Chwmni Gwartheg Stabiliser; trafodwyd sut y gellid datblygu geneteg er mwyn cynhyrchu cig o safon a gwneud y fuches yn fwy cynhyrchiol.

Bu’r teulu Leachman ynghlwm â’r busnes bridio gwartheg ers dros 60 mlynedd, ac maent yn gwerthu amrywiaeth o stoc, gan gynnwys bridiau Angus, Stabiliser a Charolais. Rhoddodd Lee ei farn ar yr ystod eang o nodweddion sydd angen eu cyfuno er mwyn cynhyrchu’r fuches fwyaf proffidiol i ffermwyr eidion. Yn ogystal â mewnbwn bwyd, cyfran uchel o gyhyr yn y corff, ffrwythlondeb, a hyd yn oed anian, mae hi hefyd yn bwysig i ddyfodol y diwydiant i edrych ar safon bwyta – yn enwedig y marblo yn y cig.

Gorffennodd Lee Leachman trwy ddarogan y byddai’r farchnad Brydeinig yn rhoi bri cynyddol ar safon bwyta. “Mae’r farchnad yno;” meddai, “os oes gennych wartheg sugno effeithiol sy’n cynhyrchu cig eidion o safon – mi fyddwch yn medru cystadlu yn fyd-eang.”

Ymhlith y siaradwyr eraill oedd Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC Gwawr Parry, Pennaeth Gweithrediadau HCC Prys Morgan, yn ogystal â Richard Fuller a Duncan Pullar o’r Cwmni Gwartheg Stabiliser.

“Roedden ni wrth ein bodd o weld bron i gant o ffermwyr eidion yn dod ynghyd i wrando ar Lee Leachman a’r siaradwyr eraill yn trafod geneteg gwartheg,” meddai Gwawr Parry. “Mae rhoi cyfle i ffermwyr i glywed yn uniongyrchol am ymchwil, datblygiadau ac arferion gorau yn elfen bwysig o rôl HCC, ac ry’n ni wedi gweithio gyda chymdeithas sawl brîd yn y blynyddoedd diweddar.

“Siaradodd Lee Leachman yn angerddol am ei waith i gynyddu proffidioldeb ei fuches trwy fesur pob elfen o berfformiad yn fanwl er mwyn gwella’r eneteg,” meddai Gwawr. “Ychwanegodd pob un o’r siaradwyr eu persbectif hwy, ac roedd y gynhadledd yn ffordd ddefnyddiol iawn o drafod y gwersi y gallwn ni yng Nghymru eu dysgu am wella proffidioldeb ffermio cig eidion, gan edrych ar arferion da yng Ngholorado a gweddill y byd.”

Bu’r teulu Leachman ynghlwm â’r busnes bridio gwartheg ers dros 60 mlynedd, ac maent yn gwerthu amrywiaeth o stoc, gan gynnwys bridiau Angus, Stabiliser a Charolais. Rhoddodd Lee ei farn ar yr ystod eang o nodweddion sydd angen eu cyfuno er mwyn cynhyrchu’r fuches fwyaf proffidiol i ffermwyr eidion. Yn ogystal â mewnbwn bwyd, cyfran uchel o gyhyr yn y corff, ffrwythlondeb, a hyd yn oed anian, mae hi hefyd yn bwysig i ddyfodol y diwydiant i edrych ar safon bwyta – yn enwedig y marblo yn y cig.

Gorffennodd Lee Leachman trwy ddarogan y byddai’r farchnad Brydeinig yn rhoi bri cynyddol ar safon bwyta. “Mae’r farchnad yno;” meddai, “os oes gennych wartheg sugno effeithiol sy’n cynhyrchu cig eidion o safon – mi fyddwch yn medru cystadlu yn fyd-eang.”

Ymhlith y siaradwyr eraill oedd Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC Gwawr Parry, Pennaeth Gweithrediadau HCC Prys Morgan, yn ogystal â Richard Fuller a Duncan Pullar o’r Cwmni Gwartheg Stabiliser.

“Roedden ni wrth ein bodd o weld bron i gant o ffermwyr eidion yn dod ynghyd i wrando ar Lee Leachman a’r siaradwyr eraill yn trafod geneteg gwartheg,” meddai Gwawr Parry. “Mae rhoi cyfle i ffermwyr i glywed yn uniongyrchol am ymchwil, datblygiadau ac arferion gorau yn elfen bwysig o rôl HCC, ac ry’n ni wedi gweithio gyda chymdeithas sawl brîd yn y blynyddoedd diweddar.

“Siaradodd Lee Leachman yn angerddol am ei waith i gynyddu proffidioldeb ei fuches trwy fesur pob elfen o berfformiad yn fanwl er mwyn gwella’r eneteg,” meddai Gwawr. “Ychwanegodd pob un o’r siaradwyr eu persbectif hwy, ac roedd y gynhadledd yn ffordd ddefnyddiol iawn o drafod y gwersi y gallwn ni yng Nghymru eu dysgu am wella proffidioldeb ffermio cig eidion, gan edrych ar arferion da yng Ngholorado a gweddill y byd.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC