Newyddion 

Dechrau Ymgyrch Farchnata Fawr ar gyfer Cig Oen Cymru

Jul 8 2015

Mae pecyn eang o fesurau i annog siopwyr i ddewis Cig Oen Cymru yn cael ei lansio’r wythnos hon yn sgil cwymp dramatig yn y prisiau mae ffermwyr yn eu derbyn am eu hŵyn.

Mae'r ymgyrch farchnata gan Hybu Cig Cymru (HCC) nid yn unig yn fwy nag yn y blynyddoedd blaenorol, ond mae hefyd yn dechrau deufis yn gynt nag arfer oherwydd yr argyfwng sy'n wynebu ffermwyr.

“Bydd ymgyrch Cig Oen Cymru 2015 yn cael ei chyflwyno mewn dau gam," meddai Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, Laura Pickup. “Bydd ymgyrch yr haf yn dechrau ym mis Gorffennaf gydag amrywiaeth o weithgareddau, a chaiff ei dilyn yn ddi-dor gan ein hymgyrch hydref a fydd yn hyrwyddo’r brand i mewn i fis Tachwedd.

“Mae hyn yn ychwanegol at ein hymgyrch ymwybyddiaeth drwy gydol y flwyddyn sy’n tynnu sylw at darddiad ac ansawdd Cig Oen Cymru.”

Mae'r ymgyrch yn cynnwys:

  • Hyrwyddiad haf yn canolbwyntio ar amlbwrpasedd Cig Oen Cymru ar gyfer barbeciws, gwyliau haf a bwyta’n gyffredinol yn yr awyr agored;
  • Posteri mawr wedi’u lleoli'n strategol mewn 150 o leoliadau ger archfarchnadoedd mawr mewn trefi a dinasoedd ar draws Prydain;
  • Hysbysebion digidol wedi’u targedu at gynulleidfaoedd ac ardaloedd daearyddol penodol;
  • Hysbyseb deledu newydd;
  • Hyrwyddiadau ar becynnau, gan gynnwys cystadleuaeth sy'n cynnig gwobr fawr;
  • Hyrwyddiad yr hydref yn canolbwyntio ar ryseitiau cynnes ar gyfer y nosweithiau hir;
  • Gweithio gydag archfarchnadoedd a siopau annibynnol y Stryd Fawr er mwyn creu mwy o le ar y silffoedd i Gig Oen Cymru.

“Rhwng y cyfan, mae hon yn ymgyrch hyrwyddo bwerus sy'n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr o Gig Oen Cymru o ansawdd uchel fel bod mwy o’r cig yn cael ei brynu," meddai Mrs Pickup “Bydd yn ymwneud ag amrywiaeth eang o gyfryngau gan gynnwys teledu, digidol a phosteri a hefyd archfarchnadoedd a chigyddion annibynnol.”

Mae cyfuniad o ffactorau wedi arwain at ostyngiad dramatig ym mhrisiau ŵyn yn y farchnad, a dyna pam mae ymgyrch farchnata draddodiadol HCC yn cael ei hymestyn i’r haf.

Mae tymor hirach nag arfer i gig oen Seland Newydd wedi amharu ar y farchnad ym Mhrydain, ac ar yr un pryd mae gwanwyn ffafriol wedi golygu bod digonedd o gig oen cartref ar gael. Yn ogystal, golygodd cryfder y bunt fod allforion o’r DG wedi gostwng tra bod mewnforion wedi cynyddu.

Mae hyn i gyd wedi golygu bod ffermwyr ledled Cymru wedi derbyn rhwng £25 a £30 y pen yn llai am eu ŵyn yn y farchnad nag oedden nhw’n ei gael yn ystod y cyfnod cyfatebol y llynedd.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC