Newyddion 

Blasu Cig Oen Cymru yn Dubai

Feb 18 2014

Bydd Dubai, sydd yn borth rhwng y dwyrain a'r gorllewin, yn cynnal un o'r sioeau masnach  mwyaf yn y byd yr wythnos nesaf, a bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yno i geisio cael sleisen o'r farchnad. 

Bydd ansawdd nodedig a blas unigryw Cig Oen Cymru yn cael eu hyrwyddo i filoedd o brynwyr yn ystod Gulfood, sef digwyddiad a gynhelir am bum niwrnod yng nghanolbwynt masnachu'r Dwyrain Canol.

Bydd HCC ymhlith 4200 o arddangoswyr yn y sioe, a bydd yn rhannu stondin â Llywodraeth Cymru i sicrhau llwyfan perffaith ar gyfer arddangosiadau coginio, cyfarfodydd a chyfleoedd rhwydweithio.

"Thema Gulfood eleni yw ‘Blasau Rhyngwladol, Busnes o Safon Fyd-eang'," meddai Laura Dodds, Rheolwraig Datblygu'r Farchnad yn HCC. "Rydym yn teimlo'n gyffrous ynglŷn â chwrdd â chwsmeriaid cyfredol a newydd, a rhoi cyfle iddyn nhw flasu Cig Oen Cymru er mwyn profi fod gennym gynnyrch o safon fyd-eang."

Mae Cig Oen Cymru ar gael yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig oddi ar 2006 ac mae’r galw amdano wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diweddar.

"Mae pobl yn mynd yn fwy cyfoethog yng ngwledydd y Gwlff, ac mae'r boblogaeth yn symud yn raddol tuag at fwydydd sydd â chyfran uchel o brotein," meddai Gwyn Howells, Prif Weithredwr HCC. “Felly, mae yna gyfle amlwg i Gig Oen Cymru greu argraff, ac mae hyn yn newyddion da iawn i broseswyr cig coch yng Nghymru a fydd yn dod gyda ni i Gulfood unwaith eto eleni.”

Mae disgwyl i weinidogion a swyddogion llywodraeth o bob cwr o'r byd fod yn Gulfood, a bydd Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd  Llywodraeth Cymru, Alun Davies AC  yn eu plith. Bydd yn croesawu prynwyr a pherchnogion gwestyau a thai bwyta i dderbyniad bwyd a diod o Gymru. Bydd hefyd yn westai mewn Dawns Gŵyl Ddewi pan fydd dros 350 o Gymry'r Gwlff yn bresennol.

Dywedodd Mr Howells: “Rydym yn falch dros ben yn HCC y bydd Cig Oen Cymru PGI yn cael ei weini yn y Ddawns Gŵyl Ddewi, ac rydym wedi noddi'r cig ar gyfer y digwyddiad. Bydd yn gyfle perffaith i dynnu sylw at y cynnyrch i gynulleidfa ryngwladol sydd â diddordeb cynyddol yn niwydiant cig coch Cymru.”

Cynhelir Gulfood, a sefydlwyd 27 mlynedd yn ôl, yng Nghanolfan Fasnach y Byd Dubai rhwng 23 a 27 Chwefror. Y llynedd denodd y sioe 77,609 o ymwelwyr o'r byd masnach, ac eleni mae disgwyl i'r nifer gynyddu'n sylweddol.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC