Newyddion 

Bwyd da heb dorri'r banc

Feb 17 2014

Bydd miloedd o fyfyrwyr sy'n ymdrechu i gael dau ben llinyn ynghyd yn dysgu sut i reoli eu harian ym Mhrifysgol De Cymru yr wythnos hon.

Yn ogystal â thynnu sylw at y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n brin eu harian, mynd i'r afael â'r mythau ynglŷn ag ariannu a chynnig awgrymiadau a chynghorion, bydd Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr yn hyrwyddo pwysigrwydd corff a meddwl iach. Dyna lle gall Hybu Cig Cymru (HCC) fod o gymorth.

Bydd gan HCC ran yng ngweithgareddau'r Brifysgol i godi ymwybyddiaeth, gan obeithio y bydd modd profi i fyfyrwyr y gallant fforddio coginio pryd o fwyd iach a chytbwys wrth ddefnyddio cig coch o Gymru.

Yn ystod y digwyddiadau, bydd staff HCC yn dosbarthu copïau am ddim o 'Coginio Gradd Un i Fyfyrwyr', sef llyfr coginio â deg o ryseitiau rhad a maethlon sy'n cynnwys Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Dywedodd Elwen Roberts, Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer y Defnyddwyr: “Cafodd y llyfr ei lansio gennym yn 2011.  Mae wedi bod yn boblogaidd dros ben, a chafodd dros 20,000 o gopïau eu dosbarthu hyd yma. Mae myfyrwyr wedi synnu pa mor hawdd yw coginio prydau iach a blasus heb orfod gwario arian ar gynhwysion ffansi.

“Pam ddylech chi ddibynnu ar brydau parod drud sy'n llawn calorïau pan allwch greu argraff ar eich ffrindiau wrth wneud Byrgyrs Cig Oen Cymru a Bricyll am 50c y person?  Neu beth am gyrri Cig Eidion Cymru a Lager am £1.50 y pen?”

Bydd HCC yn rhoi cyfle i fyfyrwyr flasu rhai o'r ryseitiau ar gampws Trefforest ar 20 Chwefror. Hefyd, bydd y llyfr ar gael ar gampws Atriwm Caerdydd ar 21 Chwefror ac ar gampysau eraill y Brifysgol drwy gydol yr wythnos.  

Fel rhan o'r ymgyrch Coginio Gradd Un, bu HCC yn gweithio gyda myfyrwyr o brifysgolion ledled y wlad i gynhyrchu ap ffôn symudol ynghyd â gwefan (www.firstdegreecooking.org.uk) sydd yn cyd-fynd â'r llyfr ryseitiau.

Cafodd y prosiect ei ariannu gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.

Mae rhagor o wybodaeth am Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr yn www.nasma.org.uk/Student-Money-Week/

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC