Newyddion 

Cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid amaeth yn trafod heriau marchnata

Feb 16 2017

Daeth nifer o entrepreneuriaid ifanc o Gymru wledig i Aberystwyth yr wythnos hon ar gyfer fforwm ar sut i ddenu cwsmeriaid ar draws y byd i brynu cig coch o Gymru.

Cyfarfu aelodau o Raglen Busnes ac Arloesedd yr ‘Academi Amaeth’ â Hybu Cig Cymru (HCC) ym mhencadlys y corf ar gyfer trafodaeth ford-gron ar sut i gwrdd â’r her o gynhyrchu cig yn effeithiol a marchnata cynnyrch ym Mhrydain a thramor.

Cafodd aelodau’r Academi Amaeth, oedd yn cynnwys entrepreneuriaid o ar draws Cymru, wybodaeth am rôl HCC, yn ogystal â’i rhaglenni cyfredol i hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc, a’i waith i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi cig coch.

Yn ôl Pennaeth Gweithrediadau HCC, Prys Morgan; “Roedd yn bleser i groesawu aelodau o Academi Amaeth Cyswllt Ffermio i Aberystwyth. Cawsom drafodaeth fuddiol ar nifer o heriau sy’n wynebu’r diwydiant cig coch wrth i ni edrych at y dyfodol ar ôl Brexit; cynyddu effeithlonrwydd ar draws y gadwyn gyflenwi, a galluogi’n brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i apelio at y cwsmer modern.

“Roedd hwn yn gyfle gwych i HCC i drafod gyda’r genhedlaeth nesa o arweinwyr y diwydiant. Rwy’n gobeithio eu bod wedi gadael gyda dealltwriaeth ddyfnach o rôl HCC o ran datblygu a hyrwyddo’r diwydiant, ac i ni roedd yn werthfawr i glywed syniadau pobl ifanc sy’n rhedeg busnesau amaethyddol. Rwy’n edrych ymlaen at ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.”

Dywedodd Einir Davies, Rheolwraig Datblygiad a Mentora gyda Chyswllt Ffermio sy’n darparu’r cynllun Academi Amaeth; “Roedd y cyfarfod yn gyfle da i gydweithio gyda’n partneriaid strategol yn Hybu Cig Cymru ac yn enghraifft o’r cyfleon unigryw sydd ar gael i aelodau o’r Academi Amaeth. Edrychaf ymlaen at ddarganfod pwy yw’r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer criw newydd 2017 fel ein bod yn medru cynllunio digwyddiad arall tebyg. Gellir ymgeisio hyd at 31 Mawrth. Am wybodaeth bellach a ffurflenni cais, ewch at wefan yr Academi Amaeth.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC