Newyddion 

Cigyddion a Countryfile yn Caru Cig Oen Cymru

Mar 23 2017

Mae camerau teledu ac ymwelwyr enwog wedi bod yn ymgynnull ar gaeau fferm yn y gogledd dros y dyddiau diwethaf er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu.

Croesawyd cyflwynydd Countryfile Matt Baker a’i griw BBC, yn ogystal â rhai o brynwyr a chigyddion siop nodedig Fortnum and Mason yn Llundain, i gefn gwlad godidog Sir Ddinbych, gan Daphne Tilley y perchennog busnes cig o Henllan.

Mae Fortnum and Mason yn aelod o Glwb Cig Oen Cymru, sef mudiad o gogyddion a bwytai sydd wedi ymrwymo i brynu a gweini’r Cig Oen Cymru gorau, a weinyddir gan Hybu Cig Cymru (HCC). Mae aelodaeth Clwb Cig Oen Cymru yn tyfu yn Llundain, lle y gwerthfawrogir blas Cig Oen Cymru PGI gan nifer o ben-cogyddion y ddinas.

Dywedodd Pen-Cigydd Fortnum and Mason, Steve McIntyre: “Roedden ni wrth ein bodd i ymweld â Sir Ddinbych a fferm Daphne Tilley ger Henllan. Ry’n ni’n falch iawn o weini Cig Oen Cymru i’n cleientiaid. Mae ganddo’r safon uchel yr ydyn ni’n ei chwennych, ac mae’r amgylchedd a’r dulliau ffermio yn yr ardal hon yn berffaith o ran cynhyrchu’r cig y mae’n cwsmeriaid ei eisiau.”

Yn ogystal ag ymweliad Fortnum and Mason, bydd eitem ar Daphne a Chig Oen Cymru ar raglen Countryfile ar BBC1 nos Sul yma (26 Mawrth), sy’n son am ymweliad y cyflwynydd Matt Baker a chogyddion o un o gleientiaid eraill Daphne sy’n rhan o’r Clwb Cig Oen Cymru, sef bwyty barbeciw ‘Temper’ yn Soho, â Sir Ddinbych.

“Mae Daphne wedi adeiladu perthynas agos gyda nifer o gigyddion a thai bwyta yn Llundain sy’n canmol blas a chysondeb Cig Oen Cymru PGI,” meddai Sue Franklin, Swyddog Gweithredol y Farchnad Brydeinig HCC. “Mae rhai fel Jamie Oliver eisoes wedi mwynhau ymweld â’i fferm er mwyn gweld sut mae’r cig yn cael ei gynhyrchu.

“Fortnum and Mason yw’r ymwelwyr diweddaraf, a dyw hi ddim yn syndod fod gwaith Daphne o ddiddordeb i Countryfile,” meddai Sue, a chafodd ei chyfweld ar gyfer y rhaglen.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC