Newyddion 

Llysgenhadon Porc.Cymru yn dod i’r brig yn yr Ŵyl Wanwyn

May 26 2016

Gwelwyd arddangosfa drawiadol o foch o bob cwr o’r wlad yn yr Ŵyl Wanwyn penwythnos diwethaf a daeth Llysgenhadon Porc.Cymru i’r brig.

Perchnogion Pencampwr y Mochyn Cymreig oedd Huw ac Ela Roberts o Oinc Oink, busnes teuluol wedi’i leoli ger Pwllheli. Mae ganddynt genfaint o 30 o Foch Cymreig Pedigri ac maen nhw’n ymddangos ar wefan Porc.Cymru.

“Roeddem yn hynod o falch bod rhai o’n Llysgenhadon ar wefan Porc.Cymru wedi derbyn gwobrau yn yr Ŵyl Wanwyn eleni a chael eu gwobrwyo am eu hymdrechion arbennig,” meddai Melanie Cargill, Swyddog Datblygu’r Farchnad yn y DU yn HCC. “Mae gwobrau o’r fath yn ffordd o gydnabod ansawdd uchel y moch a’r porc a gynhyrchir yng Nghymru. Roedd y ffaith bod y nifer fwyaf erioed o foch wedi’u cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn gwneud y gydnabyddiaeth hyd yn oed yn fwy arbennig. 

“Roedd yr Ŵyl Wanwyn yn gyfle gwych i hyrwyddo Porc.Cymru a recriwtio cynhyrchwyr newydd ar gyfer y wefan. Gwnaethom fwynhau cyflwyno rhosglymau i enillwyr y dosbarthiadau moch a noddwyd gan HCC hefyd.”

Crëwyd Porc.Cymru, gwefan arbennig ar gyfer y sector moch, gan HCC a chafodd ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru yn 2015. Mae'n cysylltu defnyddwyr yn uniongyrchol â chynhyrchwyr porc a chigyddion, sy’n golygu y gallan nhw gael hyd i borc sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol. Mae'n cynnwys manylion am 50 o gynhyrchwyr a chigyddion cofrestredig yn ogystal â rysetiau, blog, gwybodaeth ar doriadau porc, iechyd a maeth. 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC