Newyddion 

Galw Mawr am Adnoddau Cig Coch yn Llandudno a Chaerfyrddin

Mar 10 2017

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi ymuno â Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) i ddarparu hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy’n dysgu’r TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth.

Ar hyn o bryd mae nifer o sesiynau hyfforddi athrawon yn cael eu cynnal ar draws Cymru; y rhai diweddaraf yng Ngwesty St George’s yn Llandudno, ac yng Nghaerfyrddin yng Ngwesty’r Ivy Bush.

Cyflwynwyd y cymhwyster newydd ym mis Medi, ac mae’n cwmpasu nifer fawr o bynciau llosg, gan gynnwys olrheinedd bwyd, effaith deiet ar iechyd, yn ogystal â pharatoi myfyrwyr ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiant bwyd, gwyddor maeth, a lletygarwch.

Mae HCC yn datblygu nifer o adnoddau bywiog ar gyfer athrawon ynglŷn â gwyddoniaeth cynhyrchu a pharatoi cig, rôl cig coch mewn deiet gytbwys, a sut mae bwyd yn cael ei olrhain o’r fferm i’r fforc i sicrhau safonau uchel trwy gynlluniau tebyg i PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Mae’r corff cig coch Cymreig yn parhau i weithio ar adnoddau newydd i athrawon, gyda nifer o enghreifftiau ar gael ar y wefan HCCTrade.co.uk, sydd newydd ei hail-ddylunio.

Mae Swyddog Defnyddwyr HCC Elwen Roberts yn cyfrannu at nifer o ddigwyddiadau datblygu proffesiynol yn ystod 2017 er mwyn cefnogi athrawon.

“Roedd athrawon yn werthfawrogol iawn o’r adnoddau yr oedden ni’n eu darparu, yn cwmpasu pynciau fel sut i baratoi cig, beth sy’n digwydd iddo wrth ei goginio, a pha faetholion y gall gig coch ei gyfrannu at ddeiet gytbwys,” meddai Elwen.

 

“Mae’r TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth yn gymhwyster eang, sy’n cynnig sylfaen ar gyfer sawl math o yrfa,” ychwanegodd. “Rwy’n falch fod HCC a Meat and Education yn cydweithio i ddatblygu adnoddau addysgiadol, ac yn gweithio gyda CBAC i gefnogi athrawon yn y ‘stafell ddosbarth. Ry’n ni’n parhau i gynhyrchu adnoddau newydd yn y ddwy iaith, ac rwy’n edrych ymlaen at fynychu mwy o ddigwyddiadau fel hwn ym mhob rhan o Gymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC