Newyddion 

Pen-cogyddion o fri ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru

Jul 16 2012

Bydd nifer o ben-cogyddion blaenllaw ar stondin Hybu Cig Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Bydd Francesco Mazzei, Stephen Terry, Luke Thomas a Dudley Newbury yn ymuno ag Elwen Roberts o HCC ar gyfer cyfres o arddangosiadau coginio Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod pedwar diwrnod y sioe.

“Mae’r rhain yn gynrychiolaeth dda o’r prif ben-cogyddion sy’n ymddangos ar y teledu ac sy’n adnabyddus iawn i’r bobl a fydd yn ymweld â’r sioe,” meddai Elwen, Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer y Defnyddwyr.

“Mae arddangosiadau coginio gan ben-cogyddion adnabyddus bob amser yn denu cynulleidfaoedd mawr, a dydw i ddim yn disgwyl i eleni fod yn wahanol,” meddai. “Mae stondin HCC yn lleoliad perffaith iddyn nhw arddangos eu sgiliau, oherwydd mae yna fan coginio ar lwyfan, seddi i ddeugain o bobl a digon o le i bobl eraill sefyll a gweld y cyfan.”

Bydd Francesco Mazzei, perchennog a phen-cogydd L’Anima yn Llundain, ar stondin HCC ddydd Llun a dydd Mawrth (23 a 24 Gorffennaf). Mae Francesco yn ymddangos yn rheolaidd ar raglenni teledu, gan gynnwys Saturday Kitchen ar BBC1 lle mae’n gwneud defnydd helaeth o Gig Oen Cymru, ac mae'n aelod o Glwb Cig Oen Cymru HCC, sef grŵp o ben-cogyddion a thai bwyta blaenllaw. Mae wedi helpu i hyrwyddo Cig Oen Cymru ar y cyd â HCC yn ystod digwyddiadau Taste of London yn 2011 a 2012.

Mae Dudley Newbury yn adnabyddus iawn ledled Cymru ar ôl cael sawl cyfres o’i raglenni coginio’i hun ar S4C ac mae’n ymddangos ar raglenni eraill, hefyd. Yn ei raglenni mae wedi archwilio technegau coginio amryw o wledydd ledled y byd. Mae hefyd yn awdur sawl llyfr. Bydd yn arddangos ddydd Mawrth a dydd Mercher (24 a 25 Gorffennaf).

Mae Luke Thomas yn un o sêr newydd y llwyfan coginio. Er nad yw ond yn ddeunaw oed, mae wedi arddangos yn rheolaidd ar stondinau HCC - yn Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf yn ystod y pedair blynedd diwethaf. Yn 2009 enillodd y wobr yng nghystadleuaeth UK FutureChef ac oddi ar hynny mae wedi cael profiad gwaith gyda rhai o ben-cogyddion gorau’r DG, gan gynnwys Rick Stein, Gordon Ramsey, Jamie Oliver a Gary Rhodes. Yn gynharach eleni daeth yn brif ben-cogydd yn Luke’s Dining Room yn Sanctum on the Green yn Berkshire. Ei uchelgais yw bod y person ieuengaf erioed i ennill seren Michelin.  Ar hyn o bryd mae’n ffilmio rhaglen ddogfen a fydd yn cael ei darlledu gan y BBC yn yr hydref. Bydd Luke, sy’n dod o Gei Connah, yn cynnal arddangosfa goginio ddydd Mercher (25 Gorffennaf).

Bydd Stephen Terry pen-cogydd a pherchennog yr Hardwick yn y Fenni, yn cynnal dosbarth meistr ddydd Iau (26 Gorffennaf). Mae’n ymddangos yn rheolaidd ar y teledu ar nifer o raglenni bwyd, ac mae wedi gweithio ochr yn ochr â llawer o ben-cogyddion enwog, gan gynnwys Marco Pierre White, Michel Roux Jr a Nick Nairn. Bu’n gweithio yn nhŷ bwyta Oliver Peyton, sef Coast yn Mayfair, Llundain, ac yn L’arpege, Paris, gyda’r pen-cogydd Alain Passard. Yn gynharach y mis hwn, enillodd Stephen wobr Bwytywr y Flwyddyn ‘Catey’, a ystyrir yn Oscar y diwydiant lletygarwch. Mae’n canolbwyntio ar greu’r bwyd gorau wrth ddefnyddio’r cynnyrch lleol gorau – ac mae Cig Oen Cymru yn berffaith ar gyfer hynny.
 


 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC